Eerder deze week

Werkgebieden

We streven er naar dat ten minste 97% van de kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving. Hiervoor is de samenwerking tussen scholen en met consulent en jeugd & gezinscoach in een werkgebied essentieel. Elk werkgebied streeft naar een dekkend netwerk. Daarvoor heeft elk werkgebied een budget dat niet alleen gebruikt wordt voor individuele arrangementen maar ook voor groepsarrangementen en innovatie. Een mooie ontwikkeling in werkgebied Heil...

Observatie en interventieplaatsen

De S(B)O scholen krijgen geld voor observatie en interventieplaatsen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het aanbod passend is voor elke school en worden indien nodig afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen. De S(B)O scholen zijn betrokken bij de verdeling van de hoogte van de benodigde middelen voor observatie en interventieplaatsen. Leerlingen kunnen tijdelijk een plek krijgen op het S(B)O om te onderzoeken wat voor deze leerlingen n...

Dekkend netwerk: voorzieningen en aansluiting onderwijs - zorg

Het is belangrijk om lacunes tijdig te signaleren in het dekkend netwerk om het netwerk waar nodig te vervolmaken en door te ontwikkelen. Ook voor de thuiszitters zijn er diverse mogelijkheden om maatwerk te bieden. Voor de ontwikkeling om het dekkend netwerk passend te krijgen is PPO-NK gestart met een aantal voorzieningen waarin onderwijs en zorg met elkaar samenwerkt. PPO-NK is momenteel nog bezig met de doorontwikkeling van onderstaande vo...

Aandeel leerlingen vs aandeel TLV's

Als we kijken naar het aandeel van leerlingen en aandeel TLV's afgegeven vanuit het reguliere basisonderwijs zien we dat Alkmaar-Noord en Heerhugowaard-Noord verhoudingsgewijs vaker verwijzen door de jaren heen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de laatste tabel alleen de gegevens van de eerste trimesterrapportage betreft. Later in het jaar zal deze tabel worden aangevuld.

Lijst met verwijzingen vanuit eigen basisscholen

Hieronder is een lijst opgenomen waarin per werkgebied de scholen genoemd worden die leerlingen hebben doorverwezen naar het S(B)O voor het eerste trimester. Te zien is dat met name de werkgebieden Alkmaar-Noord, Alkmaar-Oost en Langedijk gebruik hebben gemaakt om te verwijzen naar het S(B)O. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat het om hele kleine aantallen gaat.

Duur TLV's

TLV's worden tenminste afgegeven tot het einde van het daarop volgende schooljaar (31 juli). De duur wordt met de betrokkenen bepaald op basis van het perspectief en ontwikkeldoelen. In onderstaande grafiek zien we de lengte van de afgegeven TLV's van het eerste trimester van schooljaar 2018-2019. Uit deze grafiek wordt duidelijk dat de meeste TLV's een looptijd hebben tussen de 1 en 2 jaar. Hieronder zien we de herkomst van de TLV-aanvragen....

TLV's toegespitst op de eerste trimesterrapportage 2018-2019

In het eerste trimester van schooljaar 2018-2019 zijn er in totaal 69 TLV's afgegeven (35 SBO, 34 SO en 1 verlenging). In vergelijking met het eerste trimester van schooljaar 2017-2018 is er een stijging te zien. Dit is conform de eerder benoemde landelijke stijging. In het eerste trimester van schooljaar 2017-2018 werden er totaal 42 TLV's afgegeven (19 SBO, 21 SO en 2 verlengingen). Het aantal verlengingen in het eerste trimester is bijna al...

Aantal TLV's

Als we kijken naar de voorgaande jaren is er een landelijke en regionale afname in leerlingenaantallen. Het aantal afgegeven TLV's is daarentegen gelijk gebleven. Als we kijken naar het aantal afgegeven TLV's is er verhoudingsgewijs een stijging zichtbaar. Een leerling in het SO heeft een TLV met een categorie hoog, midden of laag. We zien in onderstaande grafiek dat het aantal leerlingen met een TLV categorie hoog daalt en dat het aantal leer...

Eerder

Oudercafé maandag 11 maart 2019

Tijd nemen voor elkaar is belangrijk. Het begint met erkenning’, stelt een ouder na een eerder Oudercafé Passend Onderwijs. Het Oudercafé creëert de mogelijkheid voor ouders met een kind dat extra zorg nodig heeft, om andere ouders in een vergelijkbare situatie te ontmoeten. Een plek om in een ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Bij wie ervaar jij steun? Waar ben je trots op en wat is voor jou als ouder belang...

2. Innovatieprojecten

Alle werkgebieden hebben een eigen budget voor arrangementen. Meer informatie over de verdeling en de besteding van die budgetten vindt u hier. De werkgebieden kunnen een deel van hun arrangementenbudget besteden aan innovatie. Innovatie is geen doel op zich, maar omdat we het belangrijk vinden dat we de optimale ondersteuning bieden nu en in de toekomst is innovatie nodig. Hiermee krijgen werkgebieden de mogelijkheid om op basis van specifie...

factsheets Syrie en Eritrea

In deze factsheets vind je veel informatie over de achtergrond van vluchtelingenkinderen uit Syrië en Eritrea.

Schoolwijs

Een nieuw gratis aanbod van Humanitas; Schoolwijs. Ouders van nieuwkomers leerlingen worden begeleid door vrijwilligers om schoolse zaken te begrijpen en het contact met de basisschool te verbeteren.

Minister Slob komt naar onze regio

Op 3 april komt minister Arie Slob naar onze regio. Tijdens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen en gemeenten met hem in gesprek over passend onderwijs. Wat gaat goed? Wat kan beter? Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven. Minister Slob bezoekt dit voorjaar in totaal zes regio’s: Oost-Groni...

Recent actief

PPO-NKKristel Hoogeveen- de WitPPO-NK Community SupportEdward van Aarle
Regien LooijenIB MontessorischoolHillie FaberKoen ElbersRosanna van Wonderensecretariaat PPO-NKMarieke KnolJohanna Dijkshoorn

Recente groepen

Dekkend netwerkSamen voor kwaliteit 2018-2019Nieuwkomers infoNieuwsberichten
Samen voor kwaliteit 17-18BeleidsdocumentenPraktijkverhalenLiteratuur en onderzoekSamen Leren Leven 28-09-2018
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.