Tijdlijn

Eerder

Nieuwsberichten

Eerste maandbericht 2020 'Ik maak verschil voor ons'

 • 29 jan
 • PPO-NK
 • 66

Een nieuw jaar, dus ook een nieuw maandbericht. We hebben weer twee mooie verhalen uit het werkveld. Deze keer van Leonie Stigter en Trees van der Maat. Verder willen we contact met jullie houden over waar we naartoe bewegen als samenwerkingsverband en welke acties er ondernomen worden. Lees hier het maandbericht.

‘Passend onderwijs gaat ook over de emancipatie van de ouders’

 • 27 jan
 • PPO-NK
 • 70

Verus (de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) publiceerde op 23 januari 2020 een artikel over de emancipatie van ouders binnen Passend Onderwijs, waarin de strekking is dat we samen moeten werken met ouders en vooral niet verder moeten polariseren. Astrid Ottenheym is voor dit artikel geïnterviewd. U leest het hele artikel hier...

Nieuwsberichten

Uitnodiging themamiddag Nieuwkomers: woendag 11 maart 2020

 • 15 jan
 • 95

Op woensdag 11 maart 2020 organiseert samenwerkingsverband PPO-NK een Themamiddag rondom Nieuwkomers. Tijdens deze middag krijg je informatie over traumasensitief lesgeven, het vormgeven van het nieuwkomersonderwijs en communiceren met vluchtelingenkinderen.

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten centrale warme overdracht PO-VO

 • 10 jan
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 220

Volgende week vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure PO - VO (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. Jullie kunnen dus op de voor jullie meest geschikte dag of plaats komen. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden ...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Toezicht en bestuursverslag

 • 24 dec
 • PPO-NK
 • 51

Dit is het tweede jaar dat wij werken met ons ondersteuningsplan 2017-2021. Een plan dat steeds meer betekenis krijgt. Onze strategische perspectieven worden zichtbaar door het dagelijks handelen van de onderwijsprofessionals die met en bij ons werken. In dit verslag gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen. Strategische koers In het ondersteuningsplan staan zes strategische perspectieven centraal: 1. Professionaliseringsmodel 2. Innovati...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Data populaties en aanpakken

 • 23 dec
 • PPO-NK
 • 44

Voor het aansluiten van dat wat we doen op dat wat nodig is, zijn data een belangrijke gegevensbron voor verdere analyse. Daarvoor willen we data populaties en aanpakken van verschillende partners bij elkaar brengen ter facilitering van analyse op niveau van de school en het werkgebied. De netwerkgroep monitor (een gezamenlijk initiatief van gemeente, samenwerkingsverband PO en samenwerkingsverband VO) zal zich richten op deze dataverzameling ...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1 Ontwikkelingen in de werkgebieden

 • 23 dec
 • PPO-NK
 • 53

In de regio Noord-Kennemerland zijn de scholen geografisch verdeeld over 8 werkgebieden. Een negende werkgebied is het werkgebied van de speciale (basis) scholen. We zien dat de werkgebieden op veel fronten van elkaar verschillen, namelijk in populatie, schoolsoorten, actuele thema's, ontwikkelingen en focus. Hieronder staan enkele ontwikkelingen van deze acht werkgebieden van het afgelopen schooljaar. Werkgebiedclusters In de tweede teamtrain...

Nieuwsberichten

Maandbericht 3: terugblik op conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

 • 4 dec
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 273

Op 11 november kwamen 200 mensen uit onze regio bij elkaar in theater Cool. De conferentie werd zeer gewaardeerd. We hebben ons verbonden aan het motto “ik maak verschil voor ons”. Ook ervaarden we hoe belangrijk het is dat we werk maken van het samen optrekken en dat het belang van het kind het organisatiebelang overstijgt. Ieder van ons kan daar het verschil in maken. De motivatie was groot om werk te maken van het afbreken van de schotten o...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

4. Realisatie jaarplan 2019-2020

 • 27 nov
 • PPO-NK
 • 51

Ten grondslag aan de trimesterrapportage ligt het jaarplan. Aan het einde van het schooljaar, zal de uitwerking volgen van de realisatie van het jaarplan. Deze ligt ten grondslag aan de trimesterrapportages. Per doel uit het jaarplan van schooljaar 2019-2020 zal hier aangegeven worden of de doelen reeds afgerond of nog in ontwikkeling zijn.

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Onderzoek naar toename van verwijzing naar s(b)o en ondersteuningsvragen omtrent gedrag (NRO)

 • 27 nov
 • PPO-NK
 • 55

Er is een toename zichtbaar in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderw...

Recent actief

Recente groepen

Beleidsdocumenten2018-2019 JaarverslagNieuwsberichten2019-2020 Samen voor kwaliteit
Jaarverslag 18|19 ToekomstSamen voor kwaliteit 2018-2019Jaarverslag 18|19 - KwaliteitNieuwkomersJaarverslag 18|19 - SLL
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.