Gisteren

Impressie regiogesprek met minister Slob op 3 april

Op 3 april kwamen zo’n 70 professionals, ouders, leerlingen, schoolleiders en bestuurders vanuit de zes samenwerkingsverbanden po en vo in Kennemerland bijeen. Het was de vijfde bijeenkomst van de zes regiogesprekken die het ministerie van OCW organiseert. Doel van het gesprek was om concrete adviezen te verzamelen om zo passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Een inspirerende dag, waaraan ook minister Slob meedacht en meedeed. Zeve...

Eerder deze week

Centrale warme overdracht PO-VO

Al jaren wordt de overgang van leerlingen van het po naar het vo goed op elkaar afgestemd door de werkgroep po-vo Noord-Kennemerland. Nadat het idee van een centrale warme overdracht voor onze regio enkele jaren geleden is geboren, werd vanuit het ’veld’ steeds meer de wens geuit om de overdrachten te bundelen op één dag. Eind vorig schooljaar is daarom een delegatie op bezoek geweest bij collega’s in Den Haag en is informatie ingewonnen in ...

Eerder

5. Onderzoek NRO

Dit jaar willen wij onderzoeken wat de reden is van de toename in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek, welke is goedgekeurd. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen...

Alkmaarse Ambitietafel

Het Nieuwe Warenhuis, voormalig V&D pand

https://mailchi.mp/7b83ce11e35a/correctie-eindtijd-ambitietafel-het-jonge-kind-15-mei-as?e=b5fe7ede69

Routekaarten per gemeente

Vanuit het netwerk nieuwkomers zijn er per gemeente routekaarten opgesteld om te zien hoe het onderwijs geregeld is voor de nieuwkomerskinderen in de basisschoolleeftijd.

Ontmoetingsplek voor mooie verhalen en steun

Oudercafé 11 maart“Het was een warme en waardevolle avond”, vertelt Margreth Hoek, creatieve onderzoeker en ontwikkelaar van het ouderschapsspel. Op maandag 11 maart vond bij PPO-NK opnieuw een Oudercafé plaats. Vijftien ouders kwamen samen, gingen met elkaar in gesprek en voedden elkaar met ervaringen en verhalen. Ook consulenten en directeur Astrid Ottenheym waren aanwezig.

Jaarverslag 2017-2018 verschenen

"Trots ben ik op wat we als samen-werkingsverband in 2017-2018 hebben neergezet.” Directeur Astrid Ottenheym blikt terug en kijkt vooruit. “Samen met onderwijsprofessionals, gemeenten, ouders én kinderen hebben we een beweging in gang gezet, waarin ieder zijn rol pakt en verantwoordelijkheid neemt en waarin we elkaar versterken in het belang van het kind.” Opzet jaarverslag "In ons digitale jaarverslag richten we ons op drie pijlers: samen wer...

Gedrag veranderen doe je samen

Op een aantal basisscholen in Bergen hadden leerkrachten te maken met kinderen met gedragsproblemen. Ondanks alle interventies van de leerkrachten kwamen de kinderen nog onvoldoende tot ontplooiing. De sfeer in de klas was niet optimaal. Onze consulent Saapke Wakker ging met de scholen in gesprek.

  • Martha van Alphen
  • Martha van Alphen

Werkgebieden

We streven er naar dat ten minste 97% van de kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving. Hiervoor is de samenwerking tussen scholen en met consulent en jeugd & gezinscoach in een werkgebied essentieel. Elk werkgebied streeft naar een dekkend netwerk. Daarvoor heeft elk werkgebied een budget dat niet alleen gebruikt wordt voor individuele arrangementen maar ook voor groepsarrangementen en innovatie. Alkmaar Nadat het idee van een centrale ...

Observatie en interventieplaatsen

De S(B)O scholen krijgen geld voor observatie en interventieplaatsen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het aanbod passend is voor elke school en worden indien nodig afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen. De S(B)O scholen zijn betrokken bij de verdeling van de hoogte van de benodigde middelen voor observatie en interventieplaatsen. Leerlingen kunnen tijdelijk een plek krijgen op het S(B)O om te onderzoeken wat voor deze leerlingen n...

Recent actief

secretariaat PPO-NKAstrid Ottenheym MLE/MEPPO-NKJose Hoogeboom
Sanne WeijersKoen ElbersRemco PrastLeks EppinkWinkwavesLonneke HeineHerman TamisMarieke Knol

Recente groepen

NieuwsberichtenSamen voor kwaliteit 2018-2019Dekkend netwerkJaarverslag 17-18 - Kwaliteit
Nieuwkomers infoBeleidsdocumentenJaarverslag 17-18 - ToekomstJaarverslag 2017-2018Samen voor kwaliteit 17-18
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.