Eerder deze week

Tegel 2 | Het gaat niet goed op school / in de klas

In dit document staan de drie vragen die onder deze 'knop'/'tegel' vallen: - Mijn kind doet het t.o.v. andere klasgenoten minder goed. Wat nu? (vorige versie graag verwijderen en deze nieuwe bijdrage plaatsen). - Wat kan ik doen als mijn kind met tegenzin naar school gaat? - Mijn kind wordt gepest. Wat kan ik doen?

Eerder

Vacature: nieuwe leden Ondersteuningsplanraad

Wat de medezeggenschapsraad is voor school, is de Ondersteuningsplanraad (OPR) voor ons samenwerkingsverband. De OPR denkt mee over onderwijs voor álle leerlingen in onze regio. Een belangrijke taak is het beoordelen van het ondersteuningsplan en jaarplan. In de OPR zitten ouders en en onderwijsprofessionals: leerkrachten, intern begeleiders. Door vertrek van een aantal leden is er in het nieuwe schooljaar weer ruimte voor nieuwe leden.Vooral ...

Vacature: Consulent Passend Onderwijs

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een Consulent Passend Onderwijs (1.0 fte). In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan het aan het beleid van ons samenwerkingsverband en de uitvoering ervan. Je bent een onmisbare schakel in de samenwerking met scholen, ouders en onze netwerkpartners. De uitgebreide functieomschrijving tref je hier aan.

3 juni: Congres Onderwijs, ouders en jeugdhulp

Op 3 juni vindt in Ede een landelijk congres plaats over de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Voor een aantal kinderen is de combinatie van passend onderwijs en passende zorg cruciaal. Zonder deze kunnen zij zich niet goed ontwikkelen: het schaadt hun welbevinden. Het succes wordt vooral bepaald door samenwerking en verbinden van partners. waarbij het belang van het kind prevaleert boven het eigen organisatiebelang. Op het congres gaat het ...

11 november 2019 : 'Ik maak verschil voor ons'

Op 11 november vanaf 11.00 uur vindt in Theater Cool te Heerhugowaard een bijzondere inspiratiebijeenkomst plaats onder de titel Ik maak verschil voor ons. Samen met alle betrokkenen willen we deze dag nieuwe stappen zetten in onze ontwikkeling. Na vijf jaar passend onderwijs is PPO-NK de expeditiefase duidelijk voorbij. Er is gebouwd aan een solide organisatie en een een stevig fundament. Perspectief voor ieder kind. In de volgende fase wille...

Mijn kind doet het ten opzichte van klasgenoten minder goed, wat nu?

Als je zorgen hebt over de schoolprestaties van je kind, kun je beginnen met een gesprek met de leerkracht. Samen bespreek je wat wel en niet lukt op school. Niet alle kinderen leren in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Op school wordt hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Blijf samen met de leerkracht goed opletten of je kind plezier heeft en houdt in school en zich blijft ontwikkelen op het niveau dat bij hem past. De leerkracht ...

Hoe ga ik ermee om als iemand niet naar mij luistert?

Als je het gevoel hebt dat iemand niet naar je luistert, kan dat het de verdere voortgang van het gesprek blokkeren. Als het je niet lukt om hierover te praten, zoek dan contact met een onderwijsconsulent. Mogelijk kan die helpen om helder te krijgen wat er allemaal speelt en welke mogelijkheden er zijn om deze situatie te veranderen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn emoties het niet overnemen?

Emoties kunnen opkomen als je over wezenlijke dingen praat of nadenkt. Iedere ouder wil zich gehoord en gezien voelen in de intenties voor zijn of haar kind. Iedere ouder wil dat zijn kind wordt gezien en dat er aandacht is voor zijn of haar mogelijkheden. Praten met anderen over je kind, wat die nodig heeft en waarbij je anderen nodig hebt om dat te realiseren, kan dan ook allerlei emoties oproepen. Weet je van jezelf dat je emotioneel kan wo...

Kan ik iemand meenemen naar het gesprek?

Als ouder(s) mag je altijd iemand meenemen naar het gesprek. Er kunnen verschillende redenen zijn om iemand mee te nemen. Je wilt bijvoorbeeld dat iemand naast je staat, meeluistert of je vindt het fijn om achteraf met iemand te sparren. Je wilt iemand meenemen die namens jou iets kan verduidelijken. Of je wilt iemand die opkomt voor jouw rechten. Als je iemand meeneemt, stem dan af wat zijn of haar taak of rol is tijdens het gesprek. Informee...

Hoe bereid ik me voor op het gesprek?

De zoektocht naar passend onderwijs voor je kind vindt plaats tijdens gesprekken met de verschillende betrokkenen (leerkracht, intern begeleider, directeur, consulent). Je praat met elkaar en stemt af om iets nieuws te laten ontstaan: passend onderwijs voor jouw kind. Het is fijn als je je veilig voelt tijdens de gesprekken. En dat er duidelijkheid is en afstemming komt tussen jouw ervaringen met je kind en de ervaringen van de leerkracht, zod...

Vacature: leden Raad van Toezicht, waaronder een voorzitter

Wij zoeken drie leden voor de nieuw te vormen Raad van Toezicht, waaronder een voorzitter. Zij leveren een bijdrage aan de groei van ons samenwerkingsverband binnen de nieuwe governance structuur. Lees hier meer over de vacature. Uw interesse en curriculum vitae kunt u versturen via het inschrijfformulier op deze pagina ter attentie van de heer drs. R. Haaijer onder vermelding van vacaturenummer 20190189. De gesprekken met de commissie vinden ...

Vacature: leerkracht SKILL8

Dit jaar doen 12 leerlingen uit groep 8 van verschillende scholen uit Alkmaar-Zuid mee aan de lessen van SKILL8. Zowel ouders, leerlingen als scholen zijn erg enthousiast over het aanbod. Dit willen we graag komend schooljaar voortzetten. We zoeken op korte termijn, voor het nieuwe schooljaar, een leerkracht/IB-er om de groep op te starten en te begeleiden. De lessen worden gegeven op de woensdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur. Het eerste deel ...

Ambitietafel het jonge kind, woensdag 15 mei

Ambitietafel Het Jonge Kind Ervaar jij ook dat de overdracht van kinderen van kinderopvang naar het basisonderwijs in de praktijk niet altijd werkt? Tijdens de ambitietafel van april 2018 inspireerde Betsy van der Grift ons over de breinontwikkeling van het jonge kind (voor een impressie zie hier) en werden ideeën om de overgang te verbeteren opgehaald. De ambitietafel van 15 mei a.s. is een werksessie onder begeleiding van Huub Purmer en ...

Recent actief

Regien Looijenmanuela de Bruijnesecretariaat PPO-NKEdward van Aarle
KimGerard SteenhofLinda VerbartKitty LengersKarin JansAstrid Ottenheym MLE/MEMiriam Walraven (extern)Rita Reyneveld

Recente groepen

NieuwsberichtenSamen voor kwaliteit 2018-2019Nieuwkomers infoDekkend netwerk
OSP - SchoolOSP - GesprekJaarverslag 17-18 - KwaliteitBeleidsdocumentenJaarverslag 17-18 - Toekomst
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.