Zoekresultaten

 • Volgende week vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure PO - VO (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. Jullie kunnen dus op de voor jullie meest geschikte dag of plaats komen. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden op: Maandag 13 januari van 15.45 tot 17.15 uur in ...

 • Op 11 november kwamen 200 mensen uit onze regio bij elkaar in theater Cool. De conferentie werd zeer gewaardeerd. We hebben ons verbonden aan het motto “ik maak verschil voor ons”. Ook ervaarden we hoe belangrijk het is dat we werk maken van het samen optrekken en dat het belang van het kind het organisatiebelang overstijgt. Ieder van ons kan daar het verschil in maken. De motivatie was groot om werk te maken van het afbreken van de schotten om zo te gaan voor het perspectief van kinderen. Oo...

 • De subsidie aanvraag voor begaafde leerlingen van Samenwerkingsverband PPO-NK is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Het project start in 2019 met een looptijd tot uiterlijk 1 augustus 2023. De commissie geeft de volgende toelichting op het plan: “inhoudelijk een goed plan. Momenteel lopen er veel initiatieven; van plusklassen tot ‘satellietklassen’, waarvan de ‘satellietklas’ in Bergen een model is dat uitgebouwd gaat worden. Dit in samenwerking met de Trimaran. Daarnaast zijn er binnen...

 • De ambitietafel heeft als doel een helder beeld te geven van wat praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg is en wat je er na je opleiding mee kunt. Zodat ouders samen met de leerkracht van hun kind een nog betere keuze kunnen maken voor de middelbare school. Centraal in het programma staan de filmportretten van jongeren die praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg hebben gevolgd en inmiddels aan de slag zijn.

 • Onderzoeksplan ingediend bij NRO Het aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs groeit de laatste jaren, o.a. vanwege gedragsproblematiek van leerlingen. De omgang met moeilijk gedrag is niet eenvoudig. De oorzaken worden meestal toegeschreven aan belemmerende (interne) kindfactoren terwijl de context waarbinnen een kind zich ontwikkelt (school, groep, thuissituatie, sociale netwerken) vaak buiten beschouwing wordt gelaten. De samenwerkingsverbanden PPO...

 • Gun jezelf één kleine pauze en lees in deze nieuwsbrief. Vandaag in de schijnwerpers: Ilse Huiskes, Danne Noë, Saapke Wakker, Marleen Brinkman en Saskia van der Geer. In de volgende editie laten we scholen, gemeenten, jeugd en thuiszorg meer aan bod komen. Daarnaast ook nieuws over de conferentie: - Astrid Ottenheym spreekt ons toe - Organisatie-opstellingen: wat gaan we doen? Deze nieuwsbrief is voor de lezer die bijdraagt aan passend onderwijs. Die zich dagelijks inzet voor goed passend p...

 • We kennen allemaal die leerlingen die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het Voortgezet Onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van PO naar VO maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Ze hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst te leren in een kleine groep te functioneren en hun vaardigheden op sociaal gebied te versterken. Daarnaast hebben ze het ...

 • Beste lezer die bijdraagt aan passend onderwijs, Een nieuwe nieuwsbrief die je niet wil missen. Ook omdat je meer wilt weten over de conferentie van 11 november. Deze nieuwsbrief is voor jullie, omdat jullie je elke dag inzetten voor goed passend primair onderwijs voor elk kind. Soms zijn het jouw eigen acties die het verschil maken, soms doe je dit in samenwerking met enkele anderen. Maar onderaan de streep gaat het erom dat elk kind goed terecht komt en daar zorgen we samen voor. Dat is voo...

 • Yvonne Vellinga is dit schooljaar bij ons gestart als consulent. Ze praat met leerlingen, hun ouders en leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen. Yvonne's missie? ‘Dat ieder kind de zorg en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en verdient.’ Stukje achtergrond ‘De afgelopen vier jaar ben ik onderwijskundig beleidsmedewerker geweest. Daarvoor heb ik mijn hele carrière voor de klas gestaan, zowel in het BAO als het SBO en het VSO. De functie van consulent sprak me direct aan...

 • Helaas nemen wij deze maand afscheid van Merel Knaup en Willeke Heijkoop. Beide consulenten hebben een fijne tijd gehad bij het swv. Wegens de reistijd hebben zij ervoor gekozen om dichterbij huis te gaan werken. Willeke gaat dit doen als consulent bij het swv Zuid-Kennemerland en Merel gaat aan de slag als begeleider passend onderwijs, bij bestuur openbaar onderwijs aan de Amstel. Wij willen zowel Merel als Willeke hartelijk bedanken voor hun inzet en gaan hen ontzettend missen.

 • Interesse in de starttraining voor (nieuwe) IB'ers? Schrijf je dan nu in. Deze starttraining bestaat uit 4 bijeenkomsten en is op twee momenten in het schooljaar te volgen. Inhoud van de bijeenkomsten: 1 - Informatie over routes en werkwijze samenwerkingsverband en basis TOP dossier. 2 - Handelingsgericht werken en TOP dossier. 3 - Waarnemen en begrijpen en techniek. 4 - Plannen en realiseren. In totaal zijn er 2 momenten gepland om deze training te volgen. Training 1: is te volgen op 11 ...

 • Het kind centraal tijdens het laatste Passend Onderwijscafé van dit schooljaar Een goed en effectief gesprek voeren met een kind, zodat je als volwassene inzicht krijgt in de onderwijsbehoeften die er zijn? Hoe doe je dat als professional en als ouder? Ongeveer vijftien professionals en ouders kwamen 18 juni samen om met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop zo'n gesprek het beste kan worden gevoerd. Dit gebeurde onder de begeleiding van onderwijscoach Annetta Klaassen. Zij n...

 • Op 3 juni vindt in Ede een landelijk congres plaats over de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Voor een aantal kinderen is de combinatie van passend onderwijs en passende zorg cruciaal. Zonder deze kunnen zij zich niet goed ontwikkelen: het schaadt hun welbevinden. Het succes wordt vooral bepaald door samenwerking en verbinden van partners. waarbij het belang van het kind prevaleert boven het eigen organisatiebelang. Op het congres gaat het er vooral om hoe men elkaars taal kan spreken: hoe...

 • Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een Consulent Passend Onderwijs (1.0 fte). In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan het aan het beleid van ons samenwerkingsverband en de uitvoering ervan. Je bent een onmisbare schakel in de samenwerking met scholen, ouders en onze netwerkpartners. De uitgebreide functieomschrijving tref je hier aan.

 • Op 11 november vanaf 11.00 uur vindt in Theater Cool te Heerhugowaard een bijzondere inspiratiebijeenkomst plaats onder de titel Ik maak verschil voor ons. Samen met alle betrokkenen willen we deze dag nieuwe stappen zetten in onze ontwikkeling. Na vijf jaar passend onderwijs is PPO-NK de expeditiefase duidelijk voorbij. Er is gebouwd aan een solide organisatie en een een stevig fundament. Perspectief voor ieder kind. In de volgende fase willen we ons verder verbeteren en werken aan het optim...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.