Zoekresultaten

 • PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Er is een stijging (schooljaar 2015-2016 totaal van 47, 2016-2017 totaal van 297, 2017-2018 totaal van 442, 2018-2019 totaal van 530) te zien in mensen die gebruik maken van de community. Tevens vond dit jaar een regiogesprek plaats met de minister, is er veel gecommuniceerd middels nieuws...

 • Passend onderwijs kan voor een aantal kinderen niet zonder passende zorg. Een naadloze verbinding tussen zorg en onderwijs is dan ook belangrijk. Sinds 2016 werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugo­waard, Heiloo en Langedijk en de samenwerkingsverbanden PO en VO met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda. De samenwerking met de gemeenten heeft het afgelopen jaar sterk in het teken staan van de afspraak die op de conferentie Samen Leren Leven van september 2018 is gemaakt: meer focus brengen ...

 • Via ons online samenwerkingsplatform (community) werken we samen, delen we elkaars kennis en inspireren we elkaar. Het is de centrale ontmoetings- en werkplaats voor onze regio om voort te bouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen. De community bouwt zich organisch uit en wordt begeleid door een moderator en consulenten. "It takes a community to raise a child." Ons samenwerkingsverband telt zo'n 13 netwerkgroepen. Hierin werken belanghebbenden samen aan een thema voor beleidso...

 • Beleidsambtenaren van de gemeenten nemen deel aan netwerkgroepen. Zij zitten in de netwerkgroep thuiszitters, nieuwkomers en diverse onderwijs-zorgarrangementen zoals die voor peuters & kleuters en hoogbegaafdheid. De resultaten van deze netwerkgroepen zijn veelbelovend. Zo zien we bijvoorbeeld dat: alle (dreigende) thuiszitters in beeld zijn en worden begeleid; een ambulant begeleider nieuwkomers is aangesteld en in het voorjaar van 2018 is gestart met haar werkzaamheden; diverse onderwi...

 • Daar waar een leerling op lichamelijke of psychische gronden niet in staat is om een school of instelling te bezoeken, biedt de leerplichtwet ruimte voor vrijstellingen. Met Artikel 5a zijn jongeren vrijgesteld van de leerplichtwet en staan niet meer ingeschreven op een school of instelling, waardoor het onderwijs geen zicht meer heeft op de mogelijke (beperkte) leerbaarheid. Het aantal artikel 5a vrijstellingen is stabiel. Bij dreigende thuiszitters werken wij nauw samen met de leerplichtam...

 • Elk kind heeft recht op onderwijs, een plek waar het zich kan ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) in Noord-Kennemerland intensiever samenwerken. Samen met leerlingen en ouders moeten alle partijen op zoek naar creatieve oplossingen voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben. Het is belangrijk het belang van de eigen instelling ondergeschikt te maken aan dat van de leerling. Dat was een van de conclusies van de conferentie Samen leren l...

 • Het Passend Onderwijs Café is een plek waar ouders en (onderwijs)professionals elkaar ontmoeten rondom passend onderwijs. Het heeft als doel om de samenwerking tussen school en ouders te versterken door met elkaar in gesprek te zijn over thema's die raken aan passend onderwijs. Dit jaar zijn er twee passend onderwijs café's georganiseerd. In het eerste café stond de samenwerking tussen ouders en school centraal, cruciaal daarbij is dat de samenwerking en communicatie tussen leerkracht en oude...

 • PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Er is een stijging te zien in mensen die gebruik maken van de community. Tevens vond dit jaar een regiogesprek plaats met de minister, is er veel gecommuniceerd middels nieuwsberichten en artikelen en is de nieuwe governance in werking getreden. De afgelopen periode heeft de netwerkgroep ...

 • Passend onderwijs kan voor een aantal kinderen niet zonder passende zorg. Een naadloze verbinding tussen zorg en onderwijs is dan ook belangrijk. Sinds 2016 werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugo­waard, Heiloo en Langedijk en de samenwerkingsverbanden PO en VO met een gezamenlijke transformatieagenda. De verbinding van onderwijs en jeugd is complex door de vele wetgeving en diverse financiële stromen. De belangen lopen niet altijd over één spoor. Voor zowel de gemeente als voor het sw...

 • Via ons online samenwerkingsplatform (community) werken we samen, delen we elkaars kennis en inspireren we elkaar. Het is de centrale ontmoetings- en werkplaats voor onze regio om voort te bouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen. De community bouwt zich organisch uit en wordt begeleid door een moderator en consulenten. De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling kan maken. "It takes a community to raise a child." Ons samenwerkingsverband telt zo'n ...

 • Passend onderwijs kan voor sommige kinderen niet bestaan zonder passende zorg. Een naadloze verbinding tussen zorg en onderwijs is voor hun ontwikkeling cruciaal. Sinds het najaar van 2016 werken onze vijf gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk met zorg- en onderwijsprofessionals en de samenwerkingsverbanden PO en VO aan een gezamenlijk beleid. Zo werken we op basisscholen aan preventie en extra ondersteuning. Dat doen we ook op de scholen voor speciaal (basis)onderwijs...

 • In het schooljaar 2017-2018 zijn twee tekstschrijvers aangetrokken door het samenwerkingsverband. Inmiddels hebben zij verscheidene nieuwsberichten, blogs, verhalen en andere updates geschreven. Maandelijks verschijnen er meerdere nieuwsitems en praktijkverhalen over Passend Onderwijs op de homepage van de website. Nieuwsberichten op de website hebben een bereik tussen de 100 en de 400 lezers. In 2018-2019 doen we een herijking van het communicatieplan.

 • Gemeenten en swv-en werken aan een gezamenlijke ambitie vanuit de gezamenlijke transformatieagenda. We hebben gekeken hoe het is gegaan met de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in alle gemeenten. Deze is besproken in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de wethouders van de 5 gemeenten. Belangrijkste punten uit de evaluatie: Scholen, J&G-coaches, leerplicht, vervoer en consulenten weten elkaar goed te vinden en afstemming in en rondom MDO's is goed. Samenwerking in netwerk...

 • In ons samenwerkingsverband werken we met netwerkgroepen. Dit zijn werkgroepen die bestaan uit partners van verschillende organisaties en belanghebbenden, zoals ouders. In zo'n groep werkt iedereen samen aan een thema voor beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie. De samenstelling en duur van de samenwerking hangt af van het doel. We hebben onder meer netwerkgroepen voor thuiszitters, nieuwkomers, hoogbegaafdheid, werkgebieden, voorzieningen, onderwijs en jeugd, ouderkracht en kwaliteitsz...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.