Nu actueel

Met Andere Ogen organiseert op do. 17 en di. 29 juni weer nieuwe lifecasts vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Bekijk de programma's  en meld je aan: "Door de ogen van de ouders" en "Door de ogen van de inspiratieregio's

-.-.-

Urban Onderwijs over Kansengelijkheid in het onderwijs was live vanuit Alkmaar. Kijk hier de uitzending terug.

 

 

Welkom

Alle schoolbesturen verenigt in het samenwerkingsverband voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk in het realiseren van de maatschappelijke opdracht ‘elk kind is welkom, doet mee en leert’. Het samenwerkingsverband werkt daarvoor als een organisatienetwerk en trekt op met de gemeenten voor de verbinding met jeugdhulp, zorg en opvoedhulp.

In onze opdracht staan we voor:

  • Perspectief voor ieder kind.
  • Samen Leren Leven, waarin ieder kind welkom is en erbij hoort.
  • Samen werken we aan de toekomst voor kinderen waarin iedereen het verschil maakt.

Onder het motto Samen Leren Leven hebben we de beweging omarmt naar inclusiever onderwijs en het ontwikkelrecht van kinderen in onze regio. We streven er naar dat kinderen in hun eigen buurt, stadsdeel, dorp (werkgebied) samen leren én samen leven. We zien passend onderwijs als een continue inspanningsverplichting, met inclusie als maatschappelijke opdracht, waarbij we diversiteit omarmen. Hiermee willen we ook recht doen aan de internationale verdragen van de Rechten van het Kind en de Rechten van Personen met een Handicap.

Onze gegevens:

  • E-mail: info@ppo-nk.nl
  • Tel: 072 792 01 10   
  • Post-/bezoekadres:
    Hertog Aalbrechtweg 5
    1823 DL Alkmaar 

Verdieping

Onze maandberichten

BLOG: Nieuws uit de werkgebieden