Wie is wie?

Femmy Wolthuis

 • Amsterdam Area, Netherlands

  Procesbegeleider, coach en trainer in het onderwijs | leiderschap | systemisch werken | samenwerking leerling-ouders-leerkracht | eduwijs.com

Nienke Oosting

‘Leren in kleine stappen’

 • Amsterdam Area, Netherlands

  Begeleider binnen het SWV Noordkennemerland

  Senior leraar/ Kernteamcoördinator Bovenbouw Heliomare Onderwijs locatie de Alk

Koen Elbers

 • Heiloo

  Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit, ISOB

Edward van Aarle

Procesbegeleider Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp

 • SWV PPO NK

  In kader van de uitvoering van de regionale Transformatieagenda Passend Onderwijs Jeugd en het Thuiszitterspact

Lonneke Heine

Talentbegeleider, trainer, leerkracht plusklas

 • Bergen

  Ik ben Lonneke Heine. Ik ben werkzaam voor stichting Tabijn en voor het samenwerkingsverband werkgebied Bergen. Twee dagen in de week geef ik les aan plusklassen en 1,5 dag ben de talentbegeleider in Bergen, waar ik o.a. lesgeef aan de satellietgroep

Kormelink

Elise Kormelink

 • Bergen

  ib OBS Van Reenen

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.