Bijdragen door Astrid Ottenheym MLE/ME

Literatuur en onderzoek

Monitor passend onderwijs Leerkrachten basisonderwijs uitgevoerd door DUO

  • nov 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 2
  • 948

1 Inleiding Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het r...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.