Bijdragen door PPO-NK

Nieuwsberichten

Veerkrachtpact Noord-Kennemerland stimuleert cultuuromslag

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 76

Kinderen worden vaak gezien als slachtoffer: slachtoffer van hun sociaaleconomische positie, hun (hoog)begaafdheid, hun ouders, het systeem, of, als jongste bron van leed, slachtoffer van corona. Professionals bedenken vervolgens tal van maatregelen om het kind te helpen. Zo worden nu enorme bedragen uitgetrokken om de ‘schade’ veroorzaakt door de pandemie te ‘repareren’. Onderwijs en gemeenten zijn druk bezig plannen te maken voor de beste...

Nieuwsberichten

MAO Dialoog #5: ‘Ouders hebben altijd gelijk’

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 65

Stop met praten over ouderbetrokkenheid, en beschouw ouders in alles fases van het proces als gelijkwaardige gesprekspartners. Dat was de belangrijkste boodschap van de vijfde dialoogavond Met Andere Ogen op donderdag 17 juni 2021. Gespreksleider Natasja van den Berg en ‘tafeldame’ Carry Roozemond ontvingen een keur aan gasten die ons hielpen kijken door de ogen van ouders. Twee van de ouders aan tafel kenden we al van de verhalen van Emma en ...

Nieuwsberichten

MAO DIALOOG #6: Door de ogen van de inspiratie regio's - "we zijn pas begonnen"

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • ·
 • Aangepast 14 jul
 • 65

Hoe kunnen de Inspiratieregio’s ons inspireren om met andere ogen te kijken naar de verbetering van ontwikkelkansen voor ieder kind? Wat doen ze anders dan anders? En wat kunnen we daarvan leren? Deze vragen stonden centraal op de zesde Dialoogsessie Met Andere Ogen op dinsdag 29 juni 2021 vanuit Pakhuis de Zwijger. Moderator Natasja van den Berg, directeur-bestuurder Astrid Ottenheym van Samenwerkingsverband PPO-NK en Expert Jeugdstelsel Bas ...