Bijdragen door secretariaat PPO-NK

Beleidsdocumenten

Aanvullende toetsing en aanmeldprocedure schooljaar 2020-2021

  • 13 apr
  • secretariaat PPO-NK
  • 1
  • 155

Aan directie en interne begeleiders van de basisscholen, Ook in 2021 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing. U vindt informatie over de aanvullende toetsing en de aanmeldprocedure voor schooljaar 2020-2021 in de bijlage. School & Onderwijs Service (SOS) voert de toetsing uit. Binnen het samenwerkingsverband vo Noord Kennemerland wordt veel waarde gehecht aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de ove...