Blader door bijdragen

Eerder

We krijgen te maken met de leerplichtambtenaar, wat nu?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 609

De leerplichtambtenaar kan in beeld komen als je kind thuis komt te zitten. In die situatie blijven school en het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor een passende oplossing. De leerplichtambtenaar denkt mee met jou als ouder, met school en met het samenwerkingsverband. Hij volgt het proces en grijpt in waar het nodig is. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken. Ook kun je altijd contact zoeken met de consulent. Samenwerkingsve...

Thuiszitters (Oudersteunpunt)

Er is voor mijn kind een vrijstelling 5a afgegeven. Ik wil mij graag laten informeren over welke onderwijsmogelijkheden er zijn voor mijn kind. Wat is de route en bij wie kan ik terecht met mijn vraag?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 2161

Over vrijstelling 5a Je kunt voor je kind een vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet aanvragen. Dat moet je doen voor 1 juli van het aankomende schooljaar. Krijgt je kind de vrijstelling 5a toegekend? Dan kan deze voor één jaar gelden, of tot het einde van de leerplicht. Als je kind de vrijstelling voor één jaar krijgt, moet je het jaar daarop weer een aanvraag doen voor een vrijstelling. Óf je kunt je kind...

Thuiszitters (Oudersteunpunt)

Mijn kind is tijdelijk niet in staat om naar school te gaan vanwege fysieke beperkingen (bijv. door ziekte). Wel heeft mijn kind motivatie en energie om onderwijs te volgen. Welke mogelijkheden zijn er?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 943

Jouw kind wil en kan onderwijs volgen, maar is om gezondheidsredenen niet in staat om dit op school te doen. Dan is er maatwerk nodig én mogelijk. Om te onderzoeken wat het beste past in de situatie van je kind, organiseert school een gesprek met alle mensen die bij je kind betrokken zijn: een multidisciplinair overleg (MDO). Daar ben jij als ouder bij, - als het kan - je kind, de leerkracht, de intern begeleider, de consulent van het samenwer...

Thuiszitters (Oudersteunpunt)

Aanpak thuiszitters

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1188

Vanaf deze maand gaat een nieuwe netwerkgroep aan de slag met een thuiszittersaanpak. Hierin bundelen scholen, het samenwerkingsverband en gemeenten hun krachten. Veel aandacht gaat naar preventie. Met passend onderwijs voorkomen we dat leerlingen thuiszitten. Het samenwerkingsverband heeft de opdracht het aantal thuiszitters terug te dringen. Maar dat kunnen we alleen bereiken samen met de scholen (verantwoordelijk voor het onderwijs) en de g...

Nieuwsberichten