Blader door bijdragen

Eerder

Welke vormen van ondersteuning zijn mogelijk?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 2267

Iedere basisschool heeft de opdracht alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Onderwijs dat bij hen past. Dat betekent dat er ruimte en aandacht is voor verschillen tussen kinderen. Het ene kind heeft extra uitleg nodig, het andere kind juist extra uitdaging. De een heeft een hoog werktempo, de ander juist niet. Er zijn kinderen die moeite hebben met een bepaald vak, bijvoorbeeld omdat zij dyslexie hebben of rekenproblemen. Of die ve...

Ondersteuning (oudersteunpunt)

Hoe weet ik dat het nu wel goed gaat op school?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 546

Jouw kind krijgt extra ondersteuning. Dan wordt je als het goed is goed door school op de hoogte gehouden over hoe het gaat. TOP dossier en MDO Als het goed is, is er voor je kind samen met school een TOP dossier gemaakt. In het TOP dossier wordt vastgelegd hoe het met je kind gaat en daar krijg jij als ouder altijd inzage in. Je kunt er bovendien je eigen kijk op de ontwikkeling van je kind in kwijt. Daarnaast heb je een multidisciplinair ove...

Ondersteuning (oudersteunpunt)

Hoe blijf ik op de hoogte van het aanvragen van de ondersteuning?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 489

Als duidelijk is dat je kind ondersteuning nodig heeft die school niet (direct) kan bieden, vraagt de school voor jouw kind een arrangement aan via een onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband, waarmee extra ondersteuning mogelijk wordt gemaakt. Samen voeren jullie regelmatig een gesprek met elkaar: een multidisciplinair overleg (MDO). Alles rondom de extra ondersteuning wordt vastgelegd in het TOP dossier. Als ouder krijg je alti...

Ondersteuning (oudersteunpunt)

Er is geld nodig voor extra ondersteuning. Wie regelt dat en wat is mijn rol als ouder?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 638

Zodra duidelijk is dat je kind ondersteuning nodig heeft die school niet (direct) kan bieden, komt het samenwerkingsverband passend primair onderwijs in beeld. De school vraagt voor jouw kind, vaak via een onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband, een arrangement aan om extra ondersteuning mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband betaalt dat. Om tot dat arrangement te komen, is een plan nodig: het TOP dossier. En een of meer MD...

Ondersteuning (oudersteunpunt)

De school zegt niet de juiste ondersteuning te kunnen bieden, wat nu?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 630

Als de school aangeeft niet de juiste ondersteuning aan je kind te kunnen bieden, probeer dan samen in gesprek te blijven en vraag door om zicht te krijgen op wat er aan de hand zou kunnen zijn. Wat maakt dat de school niet de juiste ondersteuning kan bieden? De vragen hieronder kunnen je hierbij helpen: Heeft school een gebrek aan middelen? Heeft school de juiste deskundigheid niet in huis? Vindt de school dat deze ondersteuning niet bij h...

Ondersteuning (oudersteunpunt)

School en ik zijn het niet eens. Wat nu?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 660

Als de school en jij het niet eens zijn over het passende onderwijs dat je kind nodig heeft, dan is dit voor beide partijen een lastige situatie. School en jij als ouder zijn van elkaar afhankelijk: school heeft de instemming van ouders nodig voor het bieden van passend onderwijs. En zonder overeenstemming met school kun je geen passend onderwijs voor je kind georganiseerd krijgen. Hieronder beschrijven we twee situaties: Je blijft in gesprek...

Ondersteuning (oudersteunpunt)

Ik voel me niet gehoord door school. Wat nu?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 779

Ieder mens wil gezien en gehoord worden, zeker als het gaat om het welbevinden van je kind. Het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd, kan onder andere ontstaan doordat je niet wordt gezien en gehoord in je intenties, je inzet of zorgen als ouder. Onderstaande vragen helpen je mogelijk om woorden te vinden in zo’n situatie. Wat is niet gezien tijdens het gesprek met school? Wat is belangrijk voor je kind? Hoe zet jij je daarvoor in? ...

Ondersteuning (oudersteunpunt)

Hoe voer ik het gesprek met school over extra ondersteuning?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 498

Als ouder weet je dat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Hierover ga je in gesprek met school. Het kan fijn zijn om je voor te bereiden op dat gesprek. Hieronder vind je enkele vragen die je daarbij kunnen helpen bij de voorbereiding. Ook vind je verwijzingen naar meer informatie die je mogelijk verder op weg helpt. Hoe begin ik een gesprek? Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, wacht dan niet te lang om dit te bespreken met de le...

Ondersteuning (oudersteunpunt)

Wie bepaalt welke extra ondersteuning mijn kind krijgt?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 580

Na gesprekken met school is duidelijk geworden dat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Maar welke ondersteuning past het beste? Om daar een antwoord op te vinden, zijn gesprekken nodig: MDO’s. Tijdens deze multidisciplinaire overleggen maak je een plan (in TOP dossier) samen met school en eventuele andere betrokkenen rondom je kind. Als ouder ben je altijd aanwezig bij de MDO’s en blijf je nauw betrokken bij het plan voor je kind. School ...

Ondersteuning (oudersteunpunt)