Blader door bijdragen

Eerder

Consulenten scoren hoog met een 8,4

 • jul 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2267

Resultaten enquête passend onderwijs bekend: Consulenten scoren hoog met een 8,4 Dit voorjaar is onder de 105 scholen van ons samenwerkingsverband voor de tweede keer de enquête passend onderwijs afgenomen. De respons was 60%. De eerste meting vond een jaar geleden plaats. “We zijn duidelijk op de goede weg”, zegt algemeen directeur Astrid Ottenheym. Ons samenwerkingsverband heeft permanent aandacht voor kwaliteitsverbetering. We onderz...

Nieuwsberichten

Jaarverslag februari 2014 - december 2015

 • jul 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2860

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Hiermee krijgt u een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen vanaf onze start in 2014. Hoe hebben we onze middelen besteed? Welke resultaten hebben we bereikt en welke verbeterpunten constateren we? U leest het in dit verslag. Het bestrijkt de periode van 1 februari 2014 tot en met 31 december 2015. Na de eerste voorbereidingen op passend onderwijs gingen w...

Nieuwsberichten

Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 8771

Vanaf 17 mei gaat ons samenwerkingsverband verder onder de naam ‘Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland’. Die naam geeft precies aan wat we doen. We hebben ook een nieuwe huisstijl en slogan: ‘Perspectief voor ieder kind’. Anderhalf jaar na de start staat onze organisatie stevig. En dat laten we zien! Astrid Ottenheym, algemeen directeur: “De vernieuwingen passen in de verdere professionalisering van onze organisatie. Bij de start van ...

Nieuwsberichten

Dag van de Leerplicht

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1389

Donderdag 17 maart was de Dag van de Leerplicht. Samen met de wethouder van onderwijs trokken we eropuit. Op twee scholen spraken we met leerkrachten, ouders en kinderen over het recht op leren. Wethouder Elly Konijn (D66): “Kinderen zijn heel bewust bezig met hun onderwijs. Ze weten wat ze willen.” “We hebben het uitgebreid gehad over leerrecht”, zegt Astrid Ottenheym, algemeen directeur van het samenwerkingsverband. “Wat is er nodig om te zo...

Nieuwsberichten

Schoolziek

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1899

Als kinderen schoolziek thuis blijven, dan heeft dat een reden. Er is iets aan de hand! Vaak zijn er allerlei signalen aan voorafgegaan. Hoe kunnen leerkrachten en ouders daar alert op zijn? En welke impact heeft het op kind en gezin, als een kind alleen onder druk of zelfs dwang naar school te krijgen is? Een gesprek met pedagoog Hildelien Verkuyl en ouder Yvonne Muijs. Schoolziekte treft vaak kinderen die anders zijn. Soms zijn dat juist de ...

Nieuwsberichten

Aanpak thuiszitters

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1188

Vanaf deze maand gaat een nieuwe netwerkgroep aan de slag met een thuiszittersaanpak. Hierin bundelen scholen, het samenwerkingsverband en gemeenten hun krachten. Veel aandacht gaat naar preventie. Met passend onderwijs voorkomen we dat leerlingen thuiszitten. Het samenwerkingsverband heeft de opdracht het aantal thuiszitters terug te dringen. Maar dat kunnen we alleen bereiken samen met de scholen (verantwoordelijk voor het onderwijs) en de g...

Nieuwsberichten

Onderwijs aan nieuwkomers

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1671

Het zal je maar gebeuren: je bent jong, je verlaat huis en haard samen met je ouders, je komt terecht in Nederland, en dan… ga je hier naar school. Je klasgenoten en leerkracht spreken een andere taal. Ze gaan ook anders met elkaar om dan je gewend bent. Hoe vind je je draai? In je eigen land snapte je álles. Maar ineens word je door je vader en moeder meegenomen en kom je in andere landen, tentenkampen of opvanghuizen. Je krijgt te maken met ...

Nieuwsberichten