Blader door bijdragen

Eerder

Wanneer schakel ik een onderwijsconsultent in?

 • mei 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 344

Niet alleen school, ook ouders kunnen contact zoeken met een onderwijsconsulent als een kind passend onderwijs nodig heeft. In het zoekproces naar passend onderwijs heb je als ouder veel vragen en krijg je te maken met verschillende organisaties, mensen en regelingen. Op deze website is veel informatie te vinden, maar soms wil je verhaal delen met iemand die onafhankelijk is. Een consulent van het samenwerkingsverband is zo iemand. Een consule...

Oudersteunpunt

Hoe ga ik ermee om als iemand niet naar mij luistert?

 • mei 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 378

Als je het gevoel hebt dat iemand niet naar je luistert, kan dat het de verdere voortgang van het gesprek blokkeren. Als het je niet lukt om hierover te praten, zoek dan contact met een onderwijsconsulent. Mogelijk kan die helpen om helder te krijgen wat er allemaal speelt en welke mogelijkheden er zijn om deze situatie te veranderen.

Oudersteunpunt

Hoe zorg ik ervoor dat mijn emoties het niet overnemen?

 • mei 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 385

Emoties kunnen opkomen als je over wezenlijke dingen praat of nadenkt. Iedere ouder wil zich gehoord en gezien voelen in de intenties voor zijn of haar kind. Iedere ouder wil dat zijn kind wordt gezien en dat er aandacht is voor zijn of haar mogelijkheden. Praten met anderen over je kind, wat die nodig heeft en waarbij je anderen nodig hebt om dat te realiseren, kan dan ook allerlei emoties oproepen. Weet je van jezelf dat je emotioneel kan wo...

Oudersteunpunt

Kan ik iemand meenemen naar het gesprek?

 • mei 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 396

Als ouder(s) mag je altijd iemand meenemen naar het gesprek. Er kunnen verschillende redenen zijn om iemand mee te nemen. Je wilt bijvoorbeeld dat iemand naast je staat, meeluistert of je vindt het fijn om achteraf met iemand te sparren. Je wilt iemand meenemen die namens jou iets kan verduidelijken. Of je wilt iemand die opkomt voor jouw rechten. Als je iemand meeneemt, stem dan af wat zijn of haar taak of rol is tijdens het gesprek. Informee...

Oudersteunpunt

Hoe bereid ik me voor op het gesprek?

 • mei 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 422

De zoektocht naar passend onderwijs voor je kind vindt plaats tijdens gesprekken met de verschillende betrokkenen (leerkracht, intern begeleider, directeur, consulent). Je praat met elkaar en stemt af om iets nieuws te laten ontstaan: passend onderwijs voor jouw kind. Het is fijn als je je veilig voelt tijdens de gesprekken. En dat er duidelijkheid is en afstemming komt tussen jouw ervaringen met je kind en de ervaringen van de leerkracht, zod...

Oudersteunpunt

Hoe voer ik het gesprek over passend onderwijs met school en professionals?

 • mei 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 359

Het gesprek over passend onderwijs voor je kind is een zoekproces. Veel mensen zijn daarbij betrokken: jij als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, de schooldirecteur en de onderwijsconsulent van het netwerk passend onderwijs. Iedereen zet zich in om jouw kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen tijdens zijn of haar schoolloopbaan. Hoe zie jij als ouder het onderwijsbelang van jouw kind? Hoe zien de andere betrokkenen dat? En wat...

Oudersteunpunt