Blader door bijdragen

Eerder

Wie moet ervoor zorgen dat mijn kind de juiste ondersteuning krijgt?

  • jun 2019
  • PPO-NK Community Support
  • 626

Als ouder wil je dat je kind zich optimaal ontwikkelt. En dat je kind daarbij ondersteuning krijgt die zo goed mogelijk past. Thuis ben je daar als ouder of verzorger verantwoordelijk voor. Op school ligt de verantwoordelijkheid voor die ontwikkeling bij school, en dat gebeurt in samenspraak met ouders of verzorgers. Ontwikkelt je kind zich ondanks ondersteuning die al is ingezet op school, niet voldoende? Probeer dan met de leerkracht in gesp...

Zorgen (oudersteunpunt)

Hoe kom ik aan geld voor extra ondersteuning?

  • jun 2019
  • PPO-NK Community Support
  • 615

Jouw kind heeft extra ondersteuning nodig. Dat blijkt uit de gesprekken met school en eventuele andere professionals: het multidisciplinair overleg (MDO). Voor die extra ondersteuning is geld nodig. Er zijn drie scenario’s mogelijk: de extra ondersteuning wordt bekostigd door het samenwerkingsverband in jouw gemeente, door de gemeente zelf, óf door het samenwerkingsverband én de gemeente samen. Extra ondersteuning vanuit samenwerkingsverband J...

Zorgen (oudersteunpunt)

Kan ik met andere ouders ervaringen uitwisselen?

  • mei 2019
  • PPO-NK Community Support
  • 894

Ervaringen, vragen en zorgen delen met andere ouders die in een soortgelijke situatie zitten, biedt veel steun. Daarom organiseert het samenwerkingsverband PPO-NK regelmatig een oudercafé waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen. Neem gerust contact met op ons op. Daarnaast zijn er in het land diverse ouderverenigingen actief: Oudervereniging Balans Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsprobleme...

Zorgen (oudersteunpunt)