Bijdragen door PPO-NK Community Support

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat gebeurt er als de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 8197

De leerplichtambtenaar in jouw gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplicht van de leerlingen en controleert dus of de ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren kunnen bemiddelen, verwijzen naar de juiste instantie of voorlichting geven aan ouders, scholen of leerlingen. Door de Leerplichtwet is ieder kind in Nederland volledig verplicht om onderwijs te volgen van zijn vijfde tot zestiende levensjaar...

School gezocht (oudersteunpunt

Hoe is de extra financiële ondersteuning voor maatwerk voor mijn kind geregeld?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 785

Als er extra financiële ondersteuning nodig is om maatwerk op de middelbare school mogelijk te maken, dan kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband van de regio waarin de nieuwe middelbare school van je kind staat. Voor de regio Noord-Kennemerland kun je terecht bij het Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland. In de bijlage hieronder vind je de handleiding voor de keuze voor een middelbare school.

School gezocht (oudersteunpunt

Hoe vind ik met mijn kind een passende middelbare school?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 841

De overgang van de basisschool naar de middelbare school roept vragen op. Welke scholen zijn er? Welke school past het beste bij mijn kind? En als je kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wil je graag zeker weten dat de nieuwe school dat kan bieden. Bespreek allereerst thuis met je kind wat het belangrijk vindt aan een nieuwe school. Het overzicht in de bijlage kan helpen om te onderzoeken wat jouw kind en jij als ouder belangrijk vinden. ...