Blader door bijdragen

Eerder

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3.a Aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 187

Als aan de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen van een kind het best tegemoet wordt gekomen in het speciaal (basis) onderwijs of op een speciale voorziening, dan wordt de route van toewijzing gevolgd. Tijdens deze route stelt het multidisciplinair overleg (mdo) de noodzaak van toewijzing vast in het TOP dossier van het kind. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband bekijkt of het kind toelaatbaar is door de kwaliteit en onderbouw...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

2 Tijdelijke observatie- en interventieplaats op het s(b)o

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 144

In sommige situaties is het niet direct duidelijk welke ondersteuning het beste is voor een kind of is een situatie vastgelopen en is er geen directe oplossing voor handen. In deze gevallen is het wenselijk dat er een tijdelijke observatie- en interventieplaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) mogelijk is, zodat zorgvuldig kan worden bepaald wat de beste vervolgstap is voor het kind. In het schooljaar 2019-2020 hebben 16 leerlingen...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

2. TOP dossier

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 152

TOP dossier staat voor Totaal Ontwikkel Plan. We gebruiken het als instrument bij het bepalen van wat een kind nodig heeft. Dit doen we samen met alle betrokkenen: leerling, ouders, leerkracht en eventueel intern begeleider, jeugd- en gezinscoach of andere partners. Het is een hulpmiddel voor het realiseren van passend onderwijs en passende zorg. Alle scholen maken goed gebruik van TOP dossier, wel zijn er verschillen tussen scholen hoe ze inv...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Professionalisering

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 198

Waar we in 2014 zijn gestart vanuit de gedachte van een expertisemodel, werken we nu toe naar een professionaliseringsmodel in 2020. In het expertisemodel is het uitgangspunt dat een specialist de situatie overneemt en oplost. In het professionaliseringsmodel wordt de specialist waar nodig nog steeds ingezet en tegelijkertijd wordt de leerkracht geprofessionaliseerd zodat die zijn expertise uitbreidt. In het schooljaar 2019-2020 ligt de focus ...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1.2 Aantal leerlingen op het speciaal (basis) onderwijs

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 209

Als – ondanks alle inspanningen – regulier onderwijs niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek. In onze regio zijn verschillende voorzieningen, zoals scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Landelijk zien we dat het leerlingenaantal in het speciaal (basis) onderwijs stijgt. Dit komt overeen met de trend binnen PPO-NK. Na een constante daling vanaf het schooljaar 2011-2012, is het leerlingenaantal in het S...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1.1 Aantal leerlingen op regulier basisonderwijs

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 174

Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Er is landelijk sprake van een daling van leerlingaantallen in het regulier basisonderwijs. Dit zien we ook in onze regio. Waar ons samenwerkingsverband in 2011-2012 nog 22.159 leerlingen in het basisonderwijs telde, is het aantal leerlingen in 2019-2020 gedaald tot 20.082 leerlingen. De ontwikkeling van het leerlingaantal vanaf 2011 tot heden is i...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Aantal leerlingen

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 187

1. Aantal leerlingen Samen met de gemeenten van regio Alkmaar ondersteunen we scholen, kinderen en ouders bij het bieden van passend onderwijs, zorg en opvoeding. Dit doen we voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Als dat – ondanks alle inspanningen – niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek, bijvoorb...

Nieuwsberichten

Toekenning aanvraag subsidie voor begaafde leerlingen

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 413

De subsidie aanvraag voor begaafde leerlingen van Samenwerkingsverband PPO-NK is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Het project start in 2019 met een looptijd tot uiterlijk 1 augustus 2023. De commissie geeft de volgende toelichting op het plan: “inhoudelijk een goed plan. Momenteel lopen er veel initiatieven; van plusklassen tot ‘satellietklassen’, waarvan de ‘satellietklas’ in Bergen een model is dat uitgebouwd gaat worden. Dit in same...

Nieuwsberichten

Omgaan met leerlinggedrag in de klas

 • nov 2019
 • secretariaat PPO-NK
 • 2
 • 1082

Onderzoeksplan ingediend bij NRO Het aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs groeit de laatste jaren, o.a. vanwege gedragsproblematiek van leerlingen. De omgang met moeilijk gedrag is niet eenvoudig. De oorzaken worden meestal toegeschreven aan belemmerende (interne) kindfactoren terwijl de context waarbinnen een kind zich ontwikkelt (school, groep, thuissituatie, sociale netwerken) vaak buiten bescho...

Ik maak verschil voor ons

Presentaties

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 1
 • 355
Astrid Ottenheym MLE/ME:Maandbericht november 2019: terugblik op conferentie: https://mailchi.mp/6747633a595c/maandbericht-28-11-2019-pponk

Ik maak verschil voor ons

Video's

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 186

Hieronder ziet u de video van een dag uit het leven van de consulent, zoals getoond op het podium tijdens de conferentie. We zijn bezig met het maken van een aftermovie. Deze zal ook hier geplaatst worden.

Nieuwkomers

Meertaligheid in beeld

 • nov 2019
 • Mireille Koeleveld
 • 1
 • 492

Informatie over meertaligheid plus animatieclips om meertaligheid bespreekbaar te maken in je groep.

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Ondersteuningsplanraad

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 176

Wij hebben een Ondersteuningsplanraad: een medezeggenschapsraad van ouders en professionals van onze scholen. De OPR beoordeelt o.a. het ondersteuningsplan. De OPR bestaat uit 14 leden: 7 ouders en 7 personeelsleden verdeeld over onze 14 schoolbesturen. Jaarverslag OPR 2018-2019 De ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband (swv) PPO Noord-Kennemerland heeft tijdens dit schooljaar drie keer vergaderd. Winanda Maljaars was voorzitte...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Samen werken aan kwaliteit

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 215

Bij passend onderwijs wordt kwaliteit gemaakt en bepaald door mensen. Permanente aandacht hiervoor is belangrijk. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Wij bieden kwaliteitszorg via de cyclus van delen - bespreken- leren en verbeteren. Ontwikkelingen in het verslagjaar Tijdens het schooljaar 2018-2019 hebben we op alle niveaus geëvalueerd en gereflect...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.