Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwsberichten

COVID-19. Wat betekent dit voor mij en mijn kind?

 • mrt 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 330

Door de landelijke overheid is besloten dat de scholen in elk geval tot 7 april dicht blijven. Tegelijkertijd proberen de scholen ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs blijven krijgen, ondanks dat zij thuis zitten en ‘op afstand’ onderwijs volgen. Ook PPO-NK wil zoveel mogelijk continuïteit blijven bieden. Samen met de scholen doen we ons uiterste best ervoor te zorgen dat kinderen niet teveel stagneren in hun ontwikkeling. Wij werken thu...

Zorgen (oudersteunpunt)

COVID-19. Wat betekent dit voor mij en mijn kind?

 • mrt 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 508

Door de landelijke overheid is besloten dat de scholen in elk geval tot 7 april dicht blijven. Tegelijkertijd proberen de scholen ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs blijven krijgen, ondanks dat zij thuis zitten en ‘op afstand’ onderwijs volgen. Ook PPO-NK wil zoveel mogelijk continuïteit blijven bieden. Samen met de scholen doen we ons uiterste best ervoor te zorgen dat kinderen niet teveel stagneren in hun ontwikkeling. Wij werken thu...

Nieuwsberichten

Hoe werken we tijdens de sluiting van de scholen door Corona

 • mrt 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 257

PPO-NK volgt in de bestrijding van het Coronavirus de adviezen van het RIVM en de rijksoverheid. Ons kantoor is in elk geval tot 1 juni gesloten maar blijft bereikbaar via het algemene nummer 072 792 01 10 of via e-mail secretariaat@ppo-nk.nl. Onze consulenten werken thuis maar zijn gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar. Fysieke bijeenkomsten vinden niet plaats. Per situatie wordt gekeken naar de meest praktische werkwijze en ondersteun...

Nieuwsberichten

Nieuwe coördinator specialist hoogbegaafdheid

 • mrt 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 285

Richelle de Deugd stelt zich voor Per 1 februari 2020 is Richelle de Deugd gestart als coördinator specialist hoogbegaafdheid (HB). De in 2019 aangevraagde subsidie voor een plan rond hoogbegaafdheid is toegekend, waardoor Richelle nu samen met de 105 scholen in kaart kan brengen wat er al gebeurt op het gebied van HB-onderwijs en welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Aan die behoeften koppelt zij kennis en trainingen. Even voorstellen! ...

Nieuwsberichten

Eerste maandbericht 2020 'Ik maak verschil voor ons'

 • jan 2020
 • PPO-NK
 • 266

Een nieuw jaar, dus ook een nieuw maandbericht. We hebben weer twee mooie verhalen uit het werkveld. Deze keer van Leonie Stigter en Trees van der Maat. Verder willen we contact met jullie houden over waar we naartoe bewegen als samenwerkingsverband en welke acties er ondernomen worden. Lees hier het maandbericht.

‘Passend onderwijs gaat ook over de emancipatie van de ouders’

 • jan 2020
 • PPO-NK
 • 406

Verus (de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) publiceerde op 23 januari 2020 een artikel over de emancipatie van ouders binnen Passend Onderwijs, waarin de strekking is dat we samen moeten werken met ouders en vooral niet verder moeten polariseren. Astrid Ottenheym is voor dit artikel geïnterviewd. U leest het hele artikel hier...

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten centrale warme overdracht PO-VO

 • jan 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 573

Volgende week vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure PO - VO (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. Jullie kunnen dus op de voor jullie meest geschikte dag of plaats komen. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden ...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Toezicht en bestuursverslag

 • dec 2019
 • PPO-NK
 • 205

Dit is het tweede jaar dat wij werken met ons ondersteuningsplan 2017-2021. Een plan dat steeds meer betekenis krijgt. Onze strategische perspectieven worden zichtbaar door het dagelijks handelen van de onderwijsprofessionals die met en bij ons werken. In dit verslag gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen. Strategische koers In het ondersteuningsplan staan zes strategische perspectieven centraal: 1. Professionaliseringsmodel 2. Innovati...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1 Ontwikkelingen in de werkgebieden

 • dec 2019
 • PPO-NK
 • 224

Samenvatting In het 3e trimester van dit schooljaar is in alle geledingen veel tijd en energie besteed aan de gevolgen rond de coronacrisis. Het is bewonderenswaardig hoe dit is opgepakt in het onderwijsveld! De scholen hebben een megaklus verricht door alle werkzaamheden om te zetten naar online lesgeven, online vergaderen, noodopvang regelen en gelijktijdig contacten te onderhouden met kinderen met meer ondersteuningsbehoefte. Veel MDO’s zij...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.