Blader door bijdragen

Eerder

Verklarende woordenlijst

Ambulante begeleiding

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 98

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning die gegeven wordt door een extern persoon met expertise op een specifiek vakgebied. Deze vorm van begeleiding is onder andere bedoeld om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen binnen de school. Naast ambulante begeleiding voor leerlingen met een indicatie voor speciaal onderwijs, bestaat preventieve ambulante begeleiding, ter voorkoming van ernstiger problemen en ambula...

Verklarende woordenlijst

Arrangement

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 94

Soms kan een basisschool een kind niet de ondersteuning geven die het nodig heeft. De school, de ouders van het kind en de consulent van het samenwerkingsverband gaan dan samen in overleg wat het beste is voor het kind. De ondersteuning die daar uit komt, noemen we een arrangement. Het arrangement zorgt ervoor dat het kind extra ondersteuning krijgt op maat. Deze ondersteuning kan gegeven worden door extra financiën in te zetten, maar ook doo...

Wordt aan gewerkt...

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 130

Op dit moment werken we hard aan een nieuwe versie van de trimesterrapportage, namelijk die van het tweede trimester 2019-2020. Zodra de rapportage in de afrondende fase is, zullen we deze weer openbaar maken.

Nieuwsberichten

Maandbericht april 'Ik maak verschil voor ons'

 • apr 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 245

Eergisteren hebben we het goede nieuws gekregen, na vier weken gaan de basisscholen weer gedeeltelijk open. Dat moet voor velen een opluchting zijn. Maar we zijn er nog niet en voor sommigen is het aanpoten in deze crisistijd. Weet hoe belangrijk jij bent voor de kinderen van Noord-Kennemerland. Het is soms lastig, maar we staan hier samen. Zoek elkaar op. Klein shotje feel-good nodig? Wij hebben het weer gevonden! In dit maandbericht Astrid...

Nieuwsberichten

Overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs in 2020

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 3
 • 742

Vrijdagmiddag ontvingen de besturen voor primair en voortgezet onderwijs bijgaande brief met bijlage van de minister. De brief gaat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in 2020 en betreft leerlingen waarvoor het basisonderwijs nog ruimte had gezien voor bijstelling van het advies. Op basis van deze nieuwe informatie van de minister heeft de netwerkgroep 10-14 in onze regio het eerder vastgestelde “Draaiboek planning en proced...

Wegwijs in gedrag kinderen

Opbouw trainingen

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 273

In vijf bijeenkomsten van vier uur leer je je bewust te zijn van je eigen manier van denken en handelen ( je persoonlijk perspectief) en dat van anderen. Je komt erachter hoe je in (complexe) situaties anders kunt omgaan met jezelf, leerling/groep en ouders. We maken gebruik van actieve werkvormen waarin je samen met je mede-cursisten in gesprek gaat om het perspectief van jezelf en van de ander te onderzoeken. We sluiten hierbij aan op prakti...

Wegwijs in gedrag kinderen

Doel en onderbouwing training

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 1
 • 360

Als eerste de ‘kale’ cijfers: ondanks krimp van het aantal leerlingen, zien we een toename van het aantal ondersteuningsvragen en verwijzingen naar het s(b)o in onze regio’s. Ongeveer 50% van de arrangementen aanpak is gericht op problematisch ervaren gedrag van een kind. 75 tot 80% van de verwijzingen betreft jongens met externaliserend gedrag. 50% van de leerkrachten voelt zich handelingsverlegen en ervaart stress door problematisch ervaren ...

Wegwijs in gedrag kinderen

Selectiecriteria en deelname onderzoek NRO

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 273

Er zijn 24 plaatsen beschikbaar voor deze training . Mochten we meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plaatsen dan maken we een selectie op basis van een aantal criteria. De scholen die eerder interesse hebben getoond en een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de training krijgen voorrang. Verder streven we naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit de twee samenwerkingsverbanden en een spreiding die van belang is v...

Wegwijs in gedrag kinderen

Onderzoek NRO

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 227

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft eind januari een onderzoeksplan van de samenwerkingsverbanden PPO NK en IJmond naar 'moeilijk leerlinggedrag' goedgekeurd. Het plan is een gezamenlijk initiatief van deze twee samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd met hulp van onderzoeksbureau Oberon en hoogleraar Wouter Staal. Aanleiding voor het onderzoeksplan is het groeiend aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het sp...

Wegwijs in gedrag kinderen

Trainingsdata en locatie

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 366

De training bestaat uit vijf fysieke bijeenkomsten verspreid over de periode oktober 2020 - mei 2021. De bijeenkomsten vinden plaats op de kantoren van de samenwerkingsverbanden PPO- NK en PO IJmond. De training begint steeds om 15.00 en duurt tot 19.30 uur (jnclusief maaltijd). Training 1 21 oktober 2020 (locatie SWV PPO NK) 28 oktober 2020 (locatie SWV PO IJmond) Training 2 18 november 2020 (locatie SWV PO IJmond) 25 november 2020 (locat...

Wegwijs in gedrag kinderen

Door wie?

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 305

Sander Galjaard Sander kent het onderwijsveld vanuit verschillende perspectieven, sinds 1998 als leraar basisonderwijs, ouder, leidinggevende en adviseur. In 2012 heeft hij zijn opleiding systemisch werken bij het Hellingerinstituut in Groningen afgerond, waarna hij de Systemisch Werkplaats Onderwijs is gestart. Tegenwoordig begeleidt hij deze samen met Femmy Wolthuis. Opdrachtgevers zeggen over hem dat hij goed kan luisteren, ruimte biedt ...

Corona-hulplijn

Wat als de scholen weer open gaan en ik durf mijn (chronisch) zieke kind nog niet naar school te laten gaan?

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 471

Als je ouder bent van een (chronisch) ziek kind kan de corona tijd voor extra spanning zorgen. Wellicht speelt bij je de vraag of het verstandig is om je kind gelijk naar school te laten gaan als de scholen weer (deels) open gaan? Het is belangrijk dat je dit met de zorgprofessionals deelt. Mocht het zo zijn dat je kind langer thuis blijft, zou je kunnen denken het tijdelijk inzetten van een AV1 robot. Dit is gratis. De AV1 robot kan dan plaat...

Corona-hulplijn

Mijn kind is erg druk thuis, kan niet stil zitten en kan zich niet concentreren. Wat kan ik doen, zodat mijn kind zich rustiger voelt?

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 162

Wat goed kan werken is om aandachtsoefeningen en bewegingsoefeningen te doen die de linker en rechterhersenhelft in evenwicht brengen. Ademhalingsoefeningen kunnen ook goed werken om rustiger in je hoofd te worden. Balansoefeningen kunnen goed helpen om geconcentreerd te zijn (bv staan op een been). Wat ook kan werken is buiten beweeg en balspelletjes te doen of een stevige wandeling te maken.

Corona-hulplijn

Mijn kind is niet gemotiveerd om zijn huiswerk te maken er is daardoor veel strijd thuis. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind meer gemotiveerd is om zijn huiswerk te maken?

 • apr 2020
 • PPO-NK
 • 191

Wat goed kan werken is om een beloning in het vooruitzicht te stellen. Deze kies je samen met je kind. Hier moet hij/zij echt voor willen werken. Maak samen een planning van het werk wat gedaan moet worden. Probeer erachter te komen, waarom je kind niet gemotiveerd is (is het te moeilijk of te makkelijk, bespreek dit ook met de leerkracht van je kind). Maak een inschatting hoe lang je kind zich kan concentreren op een taak en stel een kookwekk...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.