Blader door bijdragen

Eerder

OPR (openbaar)

Verbeteraanpak Passend Onderwijs

 • dec 2020
 • PPO-NK
 • 1
 • 221

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. De voorstellen zijn gebaseerd op onderzoeken en gesprekken. Meer achtergrondinformatie is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Ondersteuningsplan

Uitnodiging 3e (online) Passend Onderwijs Café - Passend onderwijs in de praktijk - 16:30-18:30 uur

 • dec 2020
 • PPO-NK
 • 156

Uitnodiging 3e (online) Passend Onderwijscafé - Thema: Passend onderwijs in de praktijk - voor en met elkaar – leerkrachten en andere professionals. Wanneer: 11 januari 2021 Tijd: 16.30 – 18.30 uur Thema: professionals hand-in-hand Als professional ervaren we dagelijks hoe belangrijk onderlinge samenwerking tussen professionals vanuit onderwijs, zorg, gezondheidszorg, revalidatie, jeugdhulp, opvang, opvoedhu...

Ondersteuningsplan

Impressie 2e Passend Onderwijs café - thema Inclusie

 • dec 2020
 • PPO-NK
 • 177

“Hoe maken we onderwijs inclusiever?” Een dialoog voor het nieuwe Ondersteuningsplan In een virtuele setting van het tweede passend onderwijscafé vindt in de namiddag van 25 november een bijeenkomst plaats over "hoe maken we onderwijs inclusiever?" De hoofdgast is Christiaan Kwint. Christiaan is directeur bestuurder van Stichting ‘Kanz’ en directeur van ‘Klas op Wielen’. Stichting KanZ biedt onderwijs en zorg en logeeropvang voor kinderen me...

Beleidsdocumenten

Blog: Reflectie op de 25 punten van minister Slob - door Astrid Ottenheym

 • dec 2020
 • PPO-NK
 • 344

Deze week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het 25 puntenplan van minister Slob. Hiermee is de evaluatie van passend onderwijs tot een einde gekomen. Er zijn denk ik maar weinig beleidsterreinen waar in de evaluatie zoveel is onderzocht. Er zijn tientallen studies uitgebracht. Het proces was robuust en complex maar ook noodzakelijk gezien de probleemanalyse (zie tekening) en de vele belanghebbenden met elk hun eigen wensen en opvattingen. V...

Beleidsdocumenten

2020-11 Passend Onderwijs - aangenomen moties

 • dec 2020
 • PPO-NK
 • 235

Moties Passend Onderwijs Tijdens het debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer werden 16 moties ingediend om de verbeterplannen van minister Slob verder aan te scherpen. Op 24 november zijn van de 16 moties maar liefst 13 aangenomen. Voor meer informatie: Zie voor het overzicht van alle moties en stemmingen de website van de Tweede Kamer. Hieronder volgt een overzicht van de aangenomen moties: Motie voorkomen van Veilig Thuismeldinge...

Nieuwsberichten

NIEUWE DATUM: 3e Online dialoogbijeenkomst Met andere ogen - Door de ogen van de bestuurder - 28 januari

 • dec 2020
 • PPO-NK
 • 1
 • 290

NIEUW DATUM: 28 januari 2021 start 20:30 uur. Aanmelding via deze link Met andere Ogen - Door de ogen van bestuurders Hoe kan een betere samenwerking tussen het onderwijs, zorg en jeugd zorgen voor optimale ontwikkelkansen van jongeren? Tijdens de derde dialoogmiddag van de reeks 'Met andere ogen' gaan we in gesprek over de rol van bestuurders in het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Betere samenwerking tussen onderwijs, zor...

Maandbericht November 2020

 • dec 2020
 • PPO-NK
 • 192

In dit maandbericht vind je een compilatie van artikelen en berichten die in oktober op de PPO-NK community zijn verschenen. Astrid Ottenheym reflecteert op de evaluatie en leerpunten voor ons aan de hand van het 25 puntenplan van minister Slob. Dag van de rechten van het Kind. Het Project Hands-on! laat al 4 jaar leerlingen uit groep acht van de basisscholen in Langedijk kennis maken met het praktijk- en beroepsonderwijs. Een korte impressie...

Nieuwsberichten

Evaluatie - Buiten Gewoon Leren = Buiten Gewoon Geweldig

 • nov 2020
 • PPO-NK
 • 321

Buiten Gewoon Leren – leren en onderwijs krijgen in de omgeving van een zorgboerderij - Buiten Gewoon Geweldig Dinsdag 24 november heeft de presentatie plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van dit project. En we (uiteraard) gaan door! De oorspronkelijke doelstelling van de pilot was: “De ambitie en experimenteeropdracht in BGL is aan te tonen dat een positieve benadering in een tijdelijk ingezette, sociale en uitdagende, maar ook pro...

Beleidsdocumenten

Handreiking Handelingskader kindermishandeling Onderwijs

 • nov 2020
 • PPO-NK
 • 1
 • 280

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK) ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs met bijbehorende infographic. Beweging tegen...

Jaarverslag 19|20 - Kwaliteit

1. Privacy

 • nov 2020
 • PPO-NK
 • 123

Vanwege aanpassingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2017-2018 het privacy beleid geactualiseerd en in 2018-2019 is het privacy reglement vastgesteld en geïmplementeerd. De aanpassingen waren vooral gericht op versterking en uitbreiding van de privacy rechten en de verandering in verantwoordelijkheid van de organisatie conform de landelijke richtlijnen. We beschermen hiermee niet alleen de persoonsgegevens van kinder...

Jaarverslag 19|20- SLL

2. Werkgemeenschap & communicatie

 • nov 2020
 • PPO-NK
 • 105

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Dit brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Online Community Wij werken primair vanuit ons samenwerkingsplatform de online community om informatie en kennis te delen en elkaar te inspireren. De online community had aan het eind van dit schooljaar rond de 700 leden. Wederom een stijging...

Nieuwsberichten

Opbrengst Dialoog #2 - 30 november - Door de ogen van professionals: betere samenwerking tussen het onderwijs, zorg en jeugd

 • nov 2020
 • PPO-NK
 • 1
 • 361

Opbrengst Dialoog #2 – Door de ogen van professionals: Samen zien we zoveel meer ‘Interprofessioneel samenwerken’, wat is dat en waarom is het nodig? Daarover ging het in tweede dialoogmiddag Met Andere Ogen op maandag 30 november jl. live vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Dit keer konden we meekijken door de ogen van professionals. Vroeger ging het zo: er waren zorgen rond een kind. Afhankelijk van de ernst van die zorgen gaven één of ...

Ondersteuningsplan

Opbrengsten POP-UP leerlingenraad - Niemand is te klein!

 • nov 2020
 • Fred de Wildt
 • 2
 • 388

Ook de stem van de kinderen willen we laten doorklinken in het nieuwe ondersteuningsplan. Daarvoor willen we in samenwerking met de scholen een POP-UP leerlingenraad opzetten. Dit schooljaar als een pilot, uitlopend in een vast onderdeel van onze jaarlijkse kwaliteitscyclus. Niemand is te klein om het verschil te maken! Per werkgebied zoekt de consulent één school om gedurende maximaal een dagdeel in januari 2021 samen met een afgevaardigde...

Nieuws uit werkgebied: Alkmaar- Oost

 • nov 2020
 • PPO-NK
 • 3
 • 327
Fred de Wildt:Herkenbaar, Yvonne. Ik heb ook het genoegen gehad om een aantal jaren in Schermerhorn te mogen werken.