Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwsberichten

Eerste maandbericht 2020 'Ik maak verschil voor ons'

 • 29 jan
 • PPO-NK
 • 218

Een nieuw jaar, dus ook een nieuw maandbericht. We hebben weer twee mooie verhalen uit het werkveld. Deze keer van Leonie Stigter en Trees van der Maat. Verder willen we contact met jullie houden over waar we naartoe bewegen als samenwerkingsverband en welke acties er ondernomen worden. Lees hier het maandbericht.

‘Passend onderwijs gaat ook over de emancipatie van de ouders’

 • 27 jan
 • PPO-NK
 • 348

Verus (de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) publiceerde op 23 januari 2020 een artikel over de emancipatie van ouders binnen Passend Onderwijs, waarin de strekking is dat we samen moeten werken met ouders en vooral niet verder moeten polariseren. Astrid Ottenheym is voor dit artikel geïnterviewd. U leest het hele artikel hier...

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten centrale warme overdracht PO-VO

 • jan 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 455

Volgende week vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure PO - VO (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. Jullie kunnen dus op de voor jullie meest geschikte dag of plaats komen. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden ...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Toezicht en bestuursverslag

 • dec 2019
 • PPO-NK
 • 164

Dit is het tweede jaar dat wij werken met ons ondersteuningsplan 2017-2021. Een plan dat steeds meer betekenis krijgt. Onze strategische perspectieven worden zichtbaar door het dagelijks handelen van de onderwijsprofessionals die met en bij ons werken. In dit verslag gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen. Strategische koers In het ondersteuningsplan staan zes strategische perspectieven centraal: 1. Professionaliseringsmodel 2. Innovati...

Nieuwsberichten

Maandbericht 3: terugblik op conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

 • dec 2019
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 484

Op 11 november kwamen 200 mensen uit onze regio bij elkaar in theater Cool. De conferentie werd zeer gewaardeerd. We hebben ons verbonden aan het motto “ik maak verschil voor ons”. Ook ervaarden we hoe belangrijk het is dat we werk maken van het samen optrekken en dat het belang van het kind het organisatiebelang overstijgt. Ieder van ons kan daar het verschil in maken. De motivatie was groot om werk te maken van het afbreken van de schotten o...

Nieuwsberichten

Toekenning aanvraag subsidie voor begaafde leerlingen

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 366

De subsidie aanvraag voor begaafde leerlingen van Samenwerkingsverband PPO-NK is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Het project start in 2019 met een looptijd tot uiterlijk 1 augustus 2023. De commissie geeft de volgende toelichting op het plan: “inhoudelijk een goed plan. Momenteel lopen er veel initiatieven; van plusklassen tot ‘satellietklassen’, waarvan de ‘satellietklas’ in Bergen een model is dat uitgebouwd gaat worden. Dit in same...

Nieuwsberichten

Omgaan met leerlinggedrag in de klas

 • nov 2019
 • secretariaat PPO-NK
 • 2
 • 821

Onderzoeksplan ingediend bij NRO Het aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs groeit de laatste jaren, o.a. vanwege gedragsproblematiek van leerlingen. De omgang met moeilijk gedrag is niet eenvoudig. De oorzaken worden meestal toegeschreven aan belemmerende (interne) kindfactoren terwijl de context waarbinnen een kind zich ontwikkelt (school, groep, thuissituatie, sociale netwerken) vaak buiten bescho...

Ik maak verschil voor ons

Presentaties

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 1
 • 313
Astrid Ottenheym MLE/ME:Maandbericht november 2019: terugblik op conferentie: https://mailchi.mp/6747633a595c/maandbericht-28-11-2019-pponk

Ik maak verschil voor ons

Video's

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 156

Hieronder ziet u de video van een dag uit het leven van de consulent, zoals getoond op het podium tijdens de conferentie. We zijn bezig met het maken van een aftermovie. Deze zal ook hier geplaatst worden.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.