Blader door bijdragen

Eerder

Wegwijs in gedrag kinderen

Ervaringen van deelnemers

 • 1 feb
 • PPO-NK
 • 290

“Heel tof om meer te leren over gedrag en perspectief” “Gedrag heeft mij altijd al getriggerd. Wat maakt dat mensen of kinderen bepaalde dingen doen? Hoe komt het dat ze vandaag anders reageren dan morgen? Daar zit een oorzaak achter.” Binja van Saus is leerkracht op basisschool De Helix in Heerhugowaard. Ook is ze sinds vier jaar intern begeleider. “Ik geniet van die combinatie. Zo weet ik als intern begeleider precies wat er in de klass...

Nieuwsberichten

Inspectiebezoek Buiten Gewoon Leren: samen doen wat nodig is

 • jan 2021
 • PPO-NK
 • 1
 • 207

Op 11 januari 2021 bezochten de Inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg/ Jeugd de pilot Buiten Gewoon Leren (BGL). Het inspectiebezoek vond plaats op twee onderwijszorgboerderijen: Oostwijk in Zuid-Schermer en Polderpracht te Oterleek. BGL is een nieuw onderwijszorgarrangement (OZA) dat beschikbaar is voor kinderen vanaf 7 jaar. Het vindt plaats op kleinschalige agrarische bedrijven (zorgboerderijen) waar kinderen zich in een groene, rusti...

Beleidsdocumenten

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 • jan 2021
 • PPO-NK
 • 116

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) PPO-NK is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat PPO-NK voor de belastingdienst een instelling is die ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Uiteraard kan een dergelijke instelling alleen een ANBI zijn als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden PPO-NK onderwijs voldoet als volgt aan de ANBI-voorwaarden van de Belastingdienst: Uw instelling moet met nagenoe...

Ondersteuningsplan

Impressie 3e Passend Onderwijs Café - 11 januari 2021

 • jan 2021
 • PPO-NK
 • 162

Impressie 3e Passend Onderwijs Café. Op 11 januari is een diverse groep van docenten, ib-ers bestuurders, leerplichtambtenaren en ouders ingelogd voor het 3e online passend onderwijs cafe met als thema: Samenwerken Gastheer Robbin Haaijer doet een korte incheck bij de deelnemers om vervolgens over te gaan naar een korte overzicht van opbrengsten uit de gesprekken over het toekomstig Ondersteuningsplan tot nu toe. Eerste opbrengsten: - H...

Nieuwsberichten

AANMELDING: 2e Masterclass Verdieping Executieve Functies in maart

 • jan 2021
 • PPO-NK
 • 143

Beste intern begeleiders en consulenten, Wellicht volgde je de 1e masterclass over Executieve Functies in nov/dec 2020 en wil je meer weten over het begeleiden van leerkrachten m.b.t. het ontwikkelen van Executieve Functies in de klas? Meld je dan vóór 18 februari aan voor de 2e masterclass/workshop, waar we het perspectief verleggen naar de ondersteuning & professionalisering van de leerkracht. Data: 4 maart cluster ALKMAAR, 11 maart cluster...

Nieuwkomers

Taalstadia

 • jan 2021
 • Mireille Koeleveld
 • 1
 • 243

Welke fases doorloopt een kind bij het leren van een nieuwe taal.

Nieuwkomers

aanbod Humanitas

 • jan 2021
 • Mireille Koeleveld
 • 1
 • 230

In onze regio is er mooi aanbod voor ondersteuning aan nieuwkomersouders en kinderen. Denk aan; de VoorleesExpress, Schoolwijs, spel aan huis en dergelijke. Hier een overzicht van het aanbod van Humanitas en Home start.

Samen voor kwaliteit 2020-2021

4. Jaarplan 2020-2021 - voortgang

 • jan 2021
 • PPO-NK
 • 169

Op basis van ons Ondersteuningsplan stellen wij jaarlijks ons jaarplan op. In de trimesterrapportages rapporteren wij driemaal per jaar over de voortgang van dit jaarplan en de activiteiten en ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Wij doen dit aan de hand van 7 thema's: Professionaliseringsmodel Innovatie en ontwikkeling Lokaal anticiperen Preventiekracht Werken als een netwerk Ouders: motor voor de ontwikkeling van hun kind Kwalitei...

Samen voor kwaliteit 2020-2021

4. Innovatieprojecten

 • jan 2021
 • PPO-NK
 • 129

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland is opgedeeld in acht werkgebieden. Ieder werkgebied heeft zijn eigen budget voor arrangementen. Een deel van dit budget is bedoeld voor innovatieprojecten. Middels deze projecten willen wij inspelen op gezamenlijke behoeften en belangrijke thema's die spelen binnen het werkgebied. Vanuit de Netwerkgroep Werkgebieden zijn vragen stelt over de hoogte van het innovatiebudget...

Maandbericht December 2020

 • dec 2020
 • PPO-NK
 • 200

In dit maandbericht vind je een compilatie van artikelen en berichten die in november op de PPO-NK community zijn verschenen. Astrid Ottenheym wenst in haar kersgroet iedereen een lichtgevend en veerkrachtig 2021 toe. Het 2e Passend onderwijs café stond deze maand in het teken van meer inclusie in het onderwijs. Christiaan Kwint, onze tafelheer, vertelt in bijgaand interview meer over zijn beweegredenen om inclusie in het onderwijs tot de nor...