Blader door bijdragen

Eerder

Beleidsdocumenten

2021-02 - 40 miljoen euro extra voor steun aan jeugd

 • 3 mrt
 • PPO-NK
 • 95

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een steunpakket gericht op sociaal, fysiek en mentaal welzijn in coronatijd. 40 miljoen daarvan is gereserveerd voor de jeugd. Dat schrijven de bewindslieden van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Door de coronacrisis is het mentaal welbevinden van de Nederlandse bevolking afgenomen. Ook bewegen veel mensen minder dan voorheen. Het steunpakket is erop gericht om de negatieve gevolgen...

Beleidsdocumenten

2021-02 - 8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs

 • 3 mrt
 • PPO-NK
 • 104

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de investeringen in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief. Het is een steunprogramma voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs in verband met de coronacrisis. Zij sturen het Nationaal Programma Onderwijs mee met de Kamerbrief...

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief HB - nummer 4

 • 1 mrt
 • PPO-NK
 • 1
 • 1
 • 280
Ingrid Weel:Ik wil graag reageren op de bijdrage van Petra Gerritsma. Ze schrijft: "Veel hoogbegaafde leerlingen kunnen prima uit de voeten op hun reguliere basisschool. Een kleine groep heeft behoefte aan een...

Ondersteuningsplan

UITNODIGING 4e (online) PASSEND ONDERWIJSCAFÉ - Thema: over woorden én daden

 • 1 mrt
 • PPO-NK
 • 100

UITNODIGING VIERDE PASSEND ONDERWIJSCAFÉ OVER HET ONDERSTEUNINGSPLAN Meld je hier aan voor het Passend Onderwijscafé op maandagavond 15 maart| 19.30 - 21.30 uur Thema: over woorden én daden We hebben dit schooljaar verschillende boeiende interactieve bijeenkomsten gehad. Veel waardevolle input is verzameld en bij elkaar gebracht voor het nieuwe ondersteuningsplan. 15 maart organiseren we het laatste café waarin we input verzamelen voor het n...

Nieuws uit werkgebied: Bergen

 • 19 feb
 • PPO-NK
 • 132

Het werkgebied Bergen strekt zich uit van Egmond-Binnen naar Groet, een afstand van 23 km tussen de 2 uiterste scholen, pakweg een kwartiertje rijden met de auto. Maar als je op die manier door het werkgebied rijdt, dan mis je heel veel moois! In dit gebied staan n.l. heel veel leuke basisscholen, 12 om precies te zijn. En op die scholen werken bevlogen mensen; leerkrachten, directeuren, onderwijs-ondersteuners, intern begeleiders, soms zelfs ...

Maandbericht Februari 2021

 • 19 feb
 • PPO-NK
 • 144

In dit maandbericht vind je een compilatie van artikelen en berichten die in februari op de PPO-NK community zijn verschenen. De afgelopen weken hebben we in het kader van de brede discussie over het nieuwe ondersteuningsplan intensief gesproken met een brede vertegenwoordiging van gemeenten, schoolbestuurders, schoolleiders, IB-ers, docenten, zorg- en hulpverleners, leerplichtambtenaren en consulenten. De gesprekken zijn uitgewerkt en de eer...

Maandbericht Januari 2021

 • 19 feb
 • PPO-NK
 • 129

In dit maandbericht vind je een compilatie van artikelen en berichten die in januari op de PPO-NK community zijn verschenen. Op 11 januari vond alweer het 3e Passend Onderwijs Café plaats waarin de aanwezigen met elkaar in gesprek geven over het centrale thema van de avond: Samenwerken. Eerder die dag kregen we hoog bezoek van de Inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg/ Jeugd die de pilot Buiten Gewoon Leren (BGL) bezochten. De ambulant beg...

Wegwijs in gedrag kinderen

Samenvatting NRO onderzoek

 • 11 feb
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 218

NRO onderzoek: Perspectiefwisseling van leerkrachten in het omgaan met leerlinggedrag in de klas. De komende drie jaar gaan de samenwerkingsverbanden PPO Noord-Kennemerland en PO IJmond, in samenwerking met Oberon en de Radboud Universiteit, een grootschalig praktijkonderzoek uitvoeren naar perspectieven van leerkrachten op 'moeilijk leerlinggedrag' in de klas.

Nieuwsberichten

VACATURE - Begeleider Praktijkklas Heerhugowaard

 • 3 feb
 • PPO-NK
 • 1
 • 258

Deze klas start na de meivakantie en wordt bekostigd met de middelen die beschikbaar zijn vanuit het onderwijskansenbeleid van de gemeente Heerhugowaard. Ons doel: Kinderen uit groep 8 met een uitstroomprofiel VMBO-basisberoeps of Praktijkonderwijs de kans bieden één dag in de week op een praktische manier bezig te zijn met leren; leren door te doen. Deze kans gaan we geven aan kinderen van verschillende scholen binnen Heerhugowaard. Het proje...

Ondersteuningsplan

Opbrengst Club Dynamiek - 2 februari 2021

 • 2 feb
 • PPO-NK
 • 95

Ondersteuningsplan: Waar staan we nu en wat is er nog nodig? 2 februari was er een bijeenkomst van de netwerkgroep Club Dynamiek. Deze groep bestaat uit mensen uit het werkveld die bezig zijn met het uitvoeren van passend onderwijs, beleidsmakers en medewerkers van het Samenwerkingsverband. Onderwerp van bespreking: het nieuwe ondersteuningsplan. Het proces Er hebben nu allerlei ontmoetingen plaatsgevonden over het ondersteuningsplan. De ...