Blader door bijdragen

Eerder

Onze Professionals

Inzet ambulant begeleiders

 • apr 2016
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 2331

In het kader van de doelstellingen passend onderwijs is het belangrijk dat de ambulant begeleiders zodanig ingezet worden dat ze verschil kunnen maken voor zo wel het kind als de school. Deze memo geeft inzicht in de werkwijze waarmee het samenwerkingsverband de tot haar beschikking staande deskundigheid op een transparante, doelmatige en effectieve wijze wil inzetten.

Onze Professionals

Zorgplicht

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2562

Van scholen en ouders krijgen we regelmatig vragen over de zorgplicht. Wat moet de school doen om te voldoen aan de zorgplicht? Wanneer heb ik zorgplicht en wat houdt dat in? Deze memo legt aan ouders en scholen uit wat zorgplicht betekent voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het voldoen aan de zorgplicht

Deel 1 – Stappen, procedures en routes (pdf)

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2623

Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Deel 1: Stappen, procedures en routes

Ouders (oudersteunpunt)

​Verschil van mening

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 787

Een klacht betekent dat er mogelijk onduidelijkheid bestaat over de juiste ondersteuning voor uw kind, de communicatie of onze dienstverlening. Uiteraard nemen wij klachten serieus. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat deze wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk? Of bent u nog niet tevreden over het resultaat? Dan volgt zo nodig nader o...

Ouders (oudersteunpunt)

Rechten van het Kind

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 953

Leerplicht en leerrecht In 2013 – nog vóórdat passend onderwijs werd ingevoerd – publiceerde de Kinderombudsman het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’. Een alinea uit de introductie: “Ik ben me ervan bewust dat in het onderwijs ook nu al in maatwerkoplossingen wordt gedacht. Met waardering kijk ik naar de creatieve wijze waarop leerplichtambtenaren, scholen en ouders tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Maar e...

Onze Werkwijze

Groeidocument

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1168

Het groeidocument is een werkdocument dat de school en leerkracht praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het groeidocument. Alle scholen en samenwerkende instanties zoals jeugdhulp en zorg werken met het groeidocument – vanuit de gedachte: één kind, één plan. Doelen van het groeidocument Het groeidocument… … geeft een goed beeld van de ontwikkeling en beh...

Onze organisatie

​Perspectief voor ieder kind

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1010

De consulenten van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind. Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past. Toegesneden op de behoeften van kinderen. Zo veel mogelijk op de reguliere basisschool. Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De 14 betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanb...

Onze organisatie

​Missie en kernwaarden

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1236

De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeften en talenten, zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is. Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften. Vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind en leerkracht is de basis,...

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 5867

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht beleidsdocument. Hierin beschrijven we waar we voor staan en hoe we dat organiseren.

Nieuwsberichten

Aanpak thuiszitters

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1130

Vanaf deze maand gaat een nieuwe netwerkgroep aan de slag met een thuiszittersaanpak. Hierin bundelen scholen, het samenwerkingsverband en gemeenten hun krachten. Veel aandacht gaat naar preventie. Met passend onderwijs voorkomen we dat leerlingen thuiszitten. Het samenwerkingsverband heeft de opdracht het aantal thuiszitters terug te dringen. Maar dat kunnen we alleen bereiken samen met de scholen (verantwoordelijk voor het onderwijs) en de g...

Nieuwsberichten

Onderwijs aan nieuwkomers

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1616

Het zal je maar gebeuren: je bent jong, je verlaat huis en haard samen met je ouders, je komt terecht in Nederland, en dan… ga je hier naar school. Je klasgenoten en leerkracht spreken een andere taal. Ze gaan ook anders met elkaar om dan je gewend bent. Hoe vind je je draai? In je eigen land snapte je álles. Maar ineens word je door je vader en moeder meegenomen en kom je in andere landen, tentenkampen of opvanghuizen. Je krijgt te maken met ...

Veelgestelde vragen

Wat doet het samenwerkingsverband PPO-NK?

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 3049

Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod. Belangrijke partners zijn jeugdhulp en de gemeenten. De scholen werken samen in 8 werkgebieden. Elk werkgebied krijgt ondersteuning van één van onze consulenten onder leiding van de algemeen directeur. Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland coördineert alle trajecten.

Ouders (oudersteunpunt)

Heerhugowaard-Zuid

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1311

Scholen Heerhugowaard-Zuid Postcode 1702 De Familieschool Postcode 1703 OBS De Fonkelsteen De Zonnewijzer Postcode 1704 De Atalanta Postcode 1705 Columbus RK BS De Zeppelin Hasselbraam Reflector De Vlindertuin

Ouders (oudersteunpunt)

Heerhugowaard-Noord

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • ·
 • Aangepast mei 2016
 • 2
 • 1216
Danne Noë:Het overzicht is nog steeds niet actueel bijgewerkt. Zie opmerkingen hierboven.