Blader door bijdragen

Eerder

Hoe werkt de community?

Beheerder - 'gewoon' lid versus extern lid

 • jun 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1209

Wanneer je mensen uitnodigt voor de community, kun je dat doen als lid en als extern lid. Lees hier de verschillen. Lid Een lid is een volwaardige gebruiker van het platform, die toegang heeft tot het hele platform, met inachtneming van de beperkingen die voor besloten groepen vormen. Extern lid Een extern lid is alleen lid van één of meerdere specifieke groepen waarvoor een uitnodiging is verstuurd door de beheerder van die groepen. Dit type ...

Hoe werkt de community?

Profiel - hoe wijzig ik mijn afbeelding?

 • jun 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1421

Om je afbeelding te wijzigen, klik je op je profielafbeelding rechts boven in je scherm en vervolgens op 'Mijn profiel'. Klik op het potloodje. Ga naar het tabblad 'Ik'. Klik naast de afbeelding op 'Browse' en zoek de juiste afbeelding en klik vervolgens op 'Pas aan'.

Hoe werkt de community?

Profiel - hoe kan ik mijn e-mailadres wijzigen

 • mei 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1311

Alle communicatie binnen de community verloopt of in de community zelf, of via e-mail. Het is dus van belang dat je e-mailadres correct is. Als je e-mailadres wijzigt, kun je de aanpassingen zelf doorgeven. E-mail wijzigen 1. Log in met je bestaande e-mailadres en je wachtwoord. 2. Klik op je profielfoto in het menu rechts bovenaan de pagina. 3. Klik op ''Mijn profiel" en daarna op het potloodje. 4. Ga naar de button "Account: wijzig accountg...

Hoe werkt de community?

Profiel - profiel aanmaken en/of wijzigen

 • mei 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1919

Door middel van je profiel kunnen mede gebruikers van het platform zien wie je bent, wat je functie is, wat voor kennis jij in huis hebt en hoe ze je kunnen bereiken. Om deze reden is het dan ook belangrijk dat je je profiel zo volledig mogelijk invult. Profiel wijzigen Klik op je profielfoto om je profiel te wijzigen en klik vervolgens op 'Mijnprofiel'. Klik daarna op het potloodje. Boven in het scherm zie je een menu met vijf opties die je...

Wie is wie

 • mei 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1159

In de Wie is Wie kun je alle gebruikers van het platform vinden. Je kunt zoeken op naam, op expertise gebied of op woorden die in het gehele profiel voor kunnen komen. Als je klikt op het oranje driehoekje, rechts onderaan het profiel van iemand die je zoekt, vind je de contactinformatie en de mogelijkheid om iemand gelijk een chat te sturen. Sortering De zoekresultaten kunnen worden gesorteerd op "Laatst gezien", "Alfabetisch", "Maandscore" o...

school x

 • mei 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 697

Nieuwsberichten

Jeugdhulp in Nederland 2015 CBS

 • apr 2016
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 1
 • 1932

Ruim 356.000 jongeren tot 18 jaar hebben in 2015 jeugdhulp ontvangen. Dat is 10% van alle jongeren. In de provincie Groningen krijgen relatief veel jongeren hulp. . De meeste hulp wordt gegeven aan kinderen van de basisschool en wordt binnen een jaar afgerond. Meldt het CBS Heb jij ook 3 kinderen die jeugdhulp krijgen in je klas?

Nieuwsberichten

Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 8451

Vanaf 17 mei gaat ons samenwerkingsverband verder onder de naam ‘Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland’. Die naam geeft precies aan wat we doen. We hebben ook een nieuwe huisstijl en slogan: ‘Perspectief voor ieder kind’. Anderhalf jaar na de start staat onze organisatie stevig. En dat laten we zien! Astrid Ottenheym, algemeen directeur: “De vernieuwingen passen in de verdere professionalisering van onze organisatie. Bij de start van ...

Nieuwsberichten

Dag van de Leerplicht

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1341

Donderdag 17 maart was de Dag van de Leerplicht. Samen met de wethouder van onderwijs trokken we eropuit. Op twee scholen spraken we met leerkrachten, ouders en kinderen over het recht op leren. Wethouder Elly Konijn (D66): “Kinderen zijn heel bewust bezig met hun onderwijs. Ze weten wat ze willen.” “We hebben het uitgebreid gehad over leerrecht”, zegt Astrid Ottenheym, algemeen directeur van het samenwerkingsverband. “Wat is er nodig om te zo...

Nieuwsberichten

Schoolziek

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1861

Als kinderen schoolziek thuis blijven, dan heeft dat een reden. Er is iets aan de hand! Vaak zijn er allerlei signalen aan voorafgegaan. Hoe kunnen leerkrachten en ouders daar alert op zijn? En welke impact heeft het op kind en gezin, als een kind alleen onder druk of zelfs dwang naar school te krijgen is? Een gesprek met pedagoog Hildelien Verkuyl en ouder Yvonne Muijs. Schoolziekte treft vaak kinderen die anders zijn. Soms zijn dat juist de ...

Veelgestelde vragen

​Wat is de ondersteuningsplanraad?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1521

De OPR is te vergelijken met de medezeggenschapsraad van een school. De OPR behartigt de belangen van ouders en onderwijsmedewerkers. De OPR heeft instemmingsrecht over het ondersteuningsplan Dit plan beschrijft ons beleid voor de komende jaren, zoals de schoolbesturen dat met elkaar hebben vastgesteld. Ook bij de Appendix bij dit plan was de OPR nauw betrokken.

Veelgestelde vragen

​Zijn er niet te veel leerlingen met complexe onderwijsbehoeften in een klas?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2263

Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Het speciaal onderwijs blijft bestaan. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt gezocht naar de best passende plek. Als regulier onderwijs zowel voor het kind als voor de school niet haalbaar is, kan worden gekozen voor een plek in het speciaal onderwijs. Het belang van het kind staat daarbij voorop.

Veelgestelde vragen

​Hoe ondersteunt Passend primair onderwijs de leerkrachten?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1581

Er is budget voor extra professionalisering, zoals (bij)scholing van leerkrachten en docenten. Daarnaast kunnen reguliere scholen informatie en expertise uitwisselen met scholen voor speciaal onderwijs. Tijdelijk of structureel kunnen scholen ambulant begeleiders inzetten die leerlingen, leerkrachten, docenten en teams ondersteunen. En door de ondersteuning anders in te richten, of door expertise te koppelen, kunnen meer kinderen ondersteuning...

Veelgestelde vragen

​Wat betekent passend onderwijs voor mijn klas?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2359

Dat ligt aan de ambitie van de school zelf. Samen met het team van de school geeft iedere leerkracht aan welke ondersteuning hij/zij wel of niet kan leveren. De hulpvraag van een kind/ouder kan dermate complex zijn, dat de school de grenzen van haar kunnen bereikt. Het kan ook zijn dat de school, samen met de ouder, op zoek gaat naar mogelijkheden om het kind in de reguliere school onderwijs te geven.

Veelgestelde vragen

​Wat kunnen ouders doen bij een verschil van mening?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1665

Bij een verschil van mening met de school kunnen ouders bezwaar indienen bij de school, hun klacht voorleggen aan een landelijke geschillencommissie, een onderwijsconsulent om bemiddeling vragen of naar de rechter gaan. Ouders van wie het kind al op school zit, kunnen via medezeggenschap invloed uitoefenen op het profiel van de school (welke extra ondersteuning een school wel of niet kan bieden). Daarnaast krijgen ouders en leerkrachten ook me...

Veelgestelde vragen

​Hebben ouders inspraak?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2125

Goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal als het gaat om passend onderwijs. Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Kan de school niet de juiste extra ondersteuning bieden? Dan is de school verantwoordelijk om een andere plek te zoeken. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders en onze consulenten. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen – uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling – zoeke...

Veelgestelde vragen

Voor welke kinderen is het speciaal basisonderwijs bestemd?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2164

Het speciaal basisonderwijs verzorgt (tijdelijke) specifieke onderwijsarrangementen. Het is daarmee een tussenvoorziening tussen de basisondersteuning op een school in de wijk en het speciaal onderwijs.