Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwsberichten

Overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs in 2020

 • 22 apr
 • PPO-NK
 • 3
 • 317

Vrijdagmiddag ontvingen de besturen voor primair en voortgezet onderwijs bijgaande brief met bijlage van de minister. De brief gaat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in 2020 en betreft leerlingen waarvoor het basisonderwijs nog ruimte had gezien voor bijstelling van het advies. Op basis van deze nieuwe informatie van de minister heeft de netwerkgroep 10-14 in onze regio het eerder vastgestelde “Draaiboek planning en proced...

Wegwijs in gedrag kinderen

Opbouw trainingen

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 152

In vijf bijeenkomsten van vier uur leer je je bewust te zijn van je eigen manier van denken en handelen ( je persoonlijk perspectief) en dat van anderen. Je komt erachter hoe je in (complexe) situaties anders kunt omgaan met jezelf, leerling/groep en ouders. We maken gebruik van actieve werkvormen waarin je samen met je mede-cursisten in gesprek gaat om het perspectief van jezelf en van de ander te onderzoeken. We sluiten hierbij aan op prakti...

Wegwijs in gedrag kinderen

Doel en onderbouwing training

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 1
 • 169

Als eerste de ‘kale’ cijfers: ondanks krimp van het aantal leerlingen, zien we een toename van het aantal ondersteuningsvragen en verwijzingen naar het s(b)o in onze regio’s. Ongeveer 50% van de arrangementen aanpak is gericht op problematisch ervaren gedrag van een kind. 75 tot 80% van de verwijzingen betreft jongens met externaliserend gedrag. 50% van de leerkrachten voelt zich handelingsverlegen en ervaart stress door problematisch ervaren ...

Wegwijs in gedrag kinderen

Selectiecriteria en deelname onderzoek NRO

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 143

Er zijn 24 plaatsen beschikbaar voor deze training . Mochten we meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plaatsen dan maken we een selectie op basis van een aantal criteria. De scholen die eerder interesse hebben getoond en een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de training krijgen voorrang. Verder streven we naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit de twee samenwerkingsverbanden en een spreiding die van belang is v...

Wegwijs in gedrag kinderen

Onderzoek NRO

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 125

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft eind januari een onderzoeksplan van de samenwerkingsverbanden PPO NK en IJmond naar 'moeilijk leerlinggedrag' goedgekeurd. Het plan is een gezamenlijk initiatief van deze twee samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd met hulp van onderzoeksbureau Oberon en hoogleraar Wouter Staal. Aanleiding voor het onderzoeksplan is het groeiend aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het sp...

Wegwijs in gedrag kinderen

Trainingsdata en locatie

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 202

De training bestaat uit vijf fysieke bijeenkomsten verspreid over de periode oktober 2020 - mei 2021. De bijeenkomsten vinden plaats op de kantoren van de samenwerkingsverbanden PPO- NK en PO IJmond. De training begint steeds om 15.00 en duurt tot 19.30 uur (jnclusief maaltijd). Training 1 21 oktober 2020 (locatie SWV PPO NK) 28 oktober 2020 (locatie SWV PO IJmond) Training 2 18 november 2020 (locatie SWV PO IJmond) 25 november 2020 (locat...

Wegwijs in gedrag kinderen

Door wie?

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 172

Sander Galjaard Sander kent het onderwijsveld vanuit verschillende perspectieven, sinds 1998 als leraar basisonderwijs, ouder, leidinggevende en adviseur. In 2012 heeft hij zijn opleiding systemisch werken bij het Hellingerinstituut in Groningen afgerond, waarna hij de Systemisch Werkplaats Onderwijs is gestart. Tegenwoordig begeleidt hij deze samen met Femmy Wolthuis. Opdrachtgevers zeggen over hem dat hij goed kan luisteren, ruimte biedt ...

Corona-hulplijn

Wat als de scholen weer open gaan en ik durf mijn (chronisch) zieke kind nog niet naar school te laten gaan?

 • 16 apr
 • PPO-NK
 • 338

Als je ouder bent van een (chronisch) ziek kind kan de corona tijd voor extra spanning zorgen. Wellicht speelt bij je de vraag of het verstandig is om je kind gelijk naar school te laten gaan als de scholen weer (deels) open gaan? Het is belangrijk dat je dit met de zorgprofessionals deelt. Mocht het zo zijn dat je kind langer thuis blijft, zou je kunnen denken het tijdelijk inzetten van een AV1 robot. Dit is gratis. De AV1 robot kan dan plaat...

Corona-hulplijn

Mijn kind is erg druk thuis, kan niet stil zitten en kan zich niet concentreren. Wat kan ik doen, zodat mijn kind zich rustiger voelt?

 • 16 apr
 • PPO-NK
 • 62

Wat goed kan werken is om aandachtsoefeningen en bewegingsoefeningen te doen die de linker en rechterhersenhelft in evenwicht brengen. Ademhalingsoefeningen kunnen ook goed werken om rustiger in je hoofd te worden. Balansoefeningen kunnen goed helpen om geconcentreerd te zijn (bv staan op een been). Wat ook kan werken is buiten beweeg en balspelletjes te doen of een stevige wandeling te maken.

Corona-hulplijn

Mijn kind is niet gemotiveerd om zijn huiswerk te maken er is daardoor veel strijd thuis. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind meer gemotiveerd is om zijn huiswerk te maken?

 • 16 apr
 • PPO-NK
 • 76

Wat goed kan werken is om een beloning in het vooruitzicht te stellen. Deze kies je samen met je kind. Hier moet hij/zij echt voor willen werken. Maak samen een planning van het werk wat gedaan moet worden. Probeer erachter te komen, waarom je kind niet gemotiveerd is (is het te moeilijk of te makkelijk, bespreek dit ook met de leerkracht van je kind). Maak een inschatting hoe lang je kind zich kan concentreren op een taak en stel een kookwekk...

Corona-hulplijn

Mijn kind maakt zich veel zorgen en heeft angstige gedachten, hoe kan ik ervoor zorgen dat hij/zij zich minder zorgen maakt?

 • 16 apr
 • PPO-NK
 • 95

Toon begrip voor je kind en geef vervolgens praktisch weer wat belangrijk is rondom het Corona Virus. Wees je ervan bewust als ouder dat je kind waarschijnlijk gevoelig is voor hetgeen wat hij hoort en ziet. Kijk daarom geen journaal samen met je kind en zorg ervoor dat als je met je partner over het Corona Virus praat dat dat niet in het bijzijn is van je kind. Maak het gezellig thuis. Speel spelletjes, ga buiten een stukje wandelen, zodat je...

Corona-hulplijn

Mijn kind piekert veel en kan daardoor niet slapen, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind in slaap valt?

 • 16 apr
 • PPO-NK
 • 74

Het kan goed werken om voor het slapen gaan geen televisie te kijken en te gamen. Zorg ervoor dat je kind niet meekijkt naar het journaal en alles ziet en hoort wat met het Coronavirus te maken heeft. Geef alleen noodzakelijk informatie over hoe te gedragen rondom het Corona Virus. Ademhalingsoefeningen kunnen helpen om rustiger te worden in het hoofd (bv 4 tellen inademen door de neus en 6 tellen uitademen). Een andere ademhaling oefening is:...

Nieuwsberichten

(hoog)begaafde kinderen - Nieuwsbrief 1

 • 15 apr
 • PPO-NK
 • 316

Onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde kinderen Nieuwsbrief 1 - maart 2020 Leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid: wat hebben zij nodig? Wat kan het samenwerkingsverband doen en wat kunnen scholen doen om deze leerlingen van een passend aanbod te voorzien? Subsidieregeling voor ondersteuning: Met als doel (hoog)begaafde leerlingen optimale ondersteuning te geven is de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onde...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.