Blader door bijdragen

Eerder

Maandbericht Maart 2021

 • 1 apr
 • PPO-NK
 • 122

Beste lezer, In dit maandbericht hebben we weer een brede selectie gevonden van onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband: Impressie 4e Passend Onderwijs Café georganiseerd < lees hier meer > Nieuws van de netwerkgroep Hoogbegaafdheid < lees hier meer > Hoe het coronavirus de Nederlandse taal verandert < lees hier meer > Uit het werkveld: Masterclasses executieve functies < lees hier meer > Nieuws uit het werkgebied: ...

Nieuws uit het werkveld: Masterclasses executieve functies - IB-ers en consulenten

 • 29 mrt
 • PPO-NK
 • 132

Na een aantal voorbereidende bijeenkomsten is er gekozen om dit schooljaar drie Masterclasses (online) te organiseren waarbij een inhoudelijk onderwerp het startpunt vormt, namelijk executieve functies. Een aantal thema’s die daarbij aan de orde zijn gekomen zijn: kennis en vaardigheden t.a.v. executieve functies uitbreiden en verdiepen; expliciteren van de rollen die interne begeleiders en consulenten innemen t.a.v. de begeleiding van leerkra...

Nieuws uit werkgebied: Langedijk

 • 24 mrt
 • PPO-NK
 • 110

Nieuws uit het werkgebied: Langedijk “Als mijn kind maar gelukkig is” Langedijk; een uitgestrekt werkgebied met 9 fantastische scholen met elk hun eigen identiteit. Groot, klein, IKC, openbaar; voor ieder wat wils. Aangevuld met twee prachtige projecten die er dit schooljaar lopen - voor de leerlingen die graag extra met hun handen aan de slag gaan (Hands-on) en voor leerlingen die graag extra met hun hoofd aan de slag gaan (Heads-on) - is h...

Nieuws uit het werkveld: Hoogbegaafdheid

 • 24 mrt
 • PPO-NK
 • 136

Samenwerkingsverband PPO-NK en projectplan hoogbegaafdheid; Nieuws vanuit de netwerkgroep hoogbegaafdheid: Vanuit de scholen kwam geregeld een opmerking over de namen die er aan de HB-functies werden gegeven. Veel mensen vonden dat degene die zich op de school bezighield met hoogbegaafden, de talentbegeleider werd genoemd. Want ieder kind heeft toch talenten. Daar is uiteraard helemaal niets tegenin te brengen! Daarnaast was er ook vaak ondu...

Ondersteuningsplan

Impressie 4e Passend Onderwijs café - 15 maart 2021

 • 17 mrt
 • PPO-NK
 • 106

Impressie 4e Passend Onderwijs café - Over woorden en daden 15 maart 2021 ‘We hoeven niet allemaal een superjuf of een superschool te zijn, laten we samen super zijn’ Ze doen er toe: woorden. Zo kunnen woorden verbinden en uitsluiten. En ze geven richting aan daden. Daarom is het zo belangrijk dat we onderweg naar dit ondersteuningsplan zoeken naar de goede woorden; woorden die weergeven wat we willen met passend onderwijs en woorden die ...

OPR (openbaar)

De OPR zoek leden

 • 9 mrt
 • Sara Madder
 • 1
 • 136

Nog niet overtuigd? Lees gerust even verder. Wat is de OndersteuningsPlanRaad (OPR)? Je kan het vergelijken met de medezeggenschapsraad van een school, maar dan voor het samenwerkingsverband passend onderwijs. Onze OPR denkt mee over onderwijs voor álle leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. De belangrijkste taak is het ondersteuningsplan beoordelen en daarmee instemmen (of niet). Wat is het ondersteuningsplan? In het ondersteuningsplan...

OPR (openbaar)

vergadering 01/02/'21

 • 9 mrt
 • Sara Madder
 • 1
 • 156

Vanuit het Samenwerkingsvervand kwam het concept jaarverslag en de gewijzigde route van het ondersteuningsplan in wording. Beiden werden goedgekeurd. We zoomden in op enkele maatregelen uit het verbeterplan van Arie Slob en maakten een start met het formuleren van een antwoord op de vragen: “Wat lijkt ons belangrijk om mee te geven aan het swv?” en “Hoe kunnen wij als OPR hieraan bijdragen?” Dit onderwerp komt uitgebreid terug op de volgende v...

Nieuwsberichten

AANMELDING: 3e HB studiemiddag 31 maart 2021 - 15-17 uur

 • 8 mrt
 • PPO-NK
 • 100

Zet ‘m vast in je agenda. - De derde studiemiddag HB zal plaatsvinden op 31 maart 2021, van 15 tot 17 uur. Je kunt je nu al hier aanmelden. Ook deze keer zullen we weer 2 trainingen geven, die beide een ander onderwerp behandelen, dat wordt dus weer kiezen! De onderwerpen die we deze keer behandelen zijn : Klassenmanagement - Hoe doe je dat nou in de klas met die verkorte instructie? En hoe gaat het compacten op een efficiënte manier. Wat gee...

(Hoog)begaafdheid

SlimmerIQuiz Lite; leuk voor heel het gezin

 • 6 mrt
 • Richelle de Deugd
 • 84
SlimmerIQuiz Lite; leuk voor heel het gezin

SlimmerIQuiz Lite - SlimmerIQuiz

https://www.slimmeriquiz.nl/siq-lite/

Van 6 t/m 14 maart 2021 was het Week van de Hoogbegaafdheid. Speciaal voor deze week kon iedereen...