Blader door bijdragen

Eerder

Samen voor kwaliteit 2019-2020

 • 25 jun
 • secretariaat PPO-NK
 • 304

Via trimesterrapportages geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen. Deze rapportages geven een beeld van verschillende kwaliteitsgebieden: zoals extra ondersteuning op de basisschool en de voorziening, dekkend netwerk , voortgang in de werkgebieden en netwerkgroepen zoals thuiszitters en nieuwkomers en financiën. Deze rapportages bespreken we met de schoolbesturen, betrokkenen in de werkgebieden en samenwerkingspartners. We evaluere...

Nieuwsberichten

(hoog)begaafde kinderen - Nieuwsbrief 2

 • 25 jun
 • PPO-NK
 • 312

Onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde kinderen Nieuwsbrief 2 - juni 2020 Website: Laten we deze nieuwsbrief beginnen met het verwijzen naar het kopje hoogbegaafdheid op de website van ons samenwerkingsverband. Op deze plek is er al het één en ander te vinden over hoogbegaafdheid en ook informatie die we willen delen met jullie. Zo kun je op deze plek vinden wanneer er studiemiddagen gepland zijn vanuit het samenwerkingsverband. Er is oo...

(Hoog)begaafdheid

Good Practices uit het werkveld

 • 25 jun
 • PPO-NK
 • 168

In de plusklas van groep 8 heb ik elk jaar een periode het thema: “Wie ben ik?” In dit thema gaan kinderen op onderzoek uit over hun persoon. Op welke manier leer ik? Welke leerstrategieën pas ik graag toe? Wat vind ik een fijne werkplek? Wat is mijn kracht? Wat zijn mijn valkuilen? Etc. Dit allemaal ter voorbereiding op het VO. Een onderdeel daarvan zijn wat testjes uit het boek: Ontdek wie je bent, psychologie voor kinderen, J. Kincher. De t...

Beleidsdocumenten

Kennismakingsbijeenkomsten VO

 • 23 jun
 • secretariaat PPO-NK
 • 132

Data kennismakingsbijeenkomsten voor groep 8 leerlingen in hun vo-school Voorlichtingsbijeenkomst Alkmaar: maandag 11 januari 2021 Voorlichtingsbijeenkomst Heerhugowaard: donderdag 14 januari 2021 Aanmeldingsweek: maandag 1 t/m vrijdag 5 maart 2021 CWO Alkmaar: dinsdag 6 april 2021 CWO Heerhugowaard: donderdag 8 april 2021 De week van de kennismakingsbijeenkomsten is steeds 19 dagen eerder dan de start van de zomervakantie. Start zomervakantie...

Beleidsdocumenten

Schooljaarbegroting en meerjarenbegroting

 • 17 jun
 • PPO-NK
 • 2
 • 323

Hieronder is de schooljaarbegroting van schooljaar 2020-2021 te vinden en de meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2025. Tevens is een overzicht toegevoegd van de overdrachten aan de schoolbesturen voor schooljaar 2020-2021, gebaseerd op de schooljaarbegroting 2020-2021.

Ondersteuningsplan

Data en locatie Passend Onderwijscafés

 • 17 jun
 • PPO-NK
 • 103

We organiseren in totaal vier fysieke bijeenkomsten (corona-proof) waarbij telkens één hoofdvraag centraal staat. De data zijn: 19 oktober 2020: van 19.30 tot 21.30 24 november 2020 van 16.30 uur 18.30 uur 11 januari 2021: van 16.30 tot 18.30 15 maart 2021: van 19.30 tot 21.30 uur De bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van PPO-NK, Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar. Per bijeenkomst is er ruimte voor maximaal 24 personen. Overige bijeenkom...

Ondersteuningsplan

Planning

 • 17 jun
 • PPO-NK
 • 1
 • 163

Dit schooljaar 2020 - 2021 willen we in diverse fasen gaan bouwen aan ons nieuwe ondersteuningsplan. De globale planning ziet er als volgt uit: Stap 1: Voorbereiding, evaluatie en verzamelen bouwstenen Van september 2020 tot januari 2021 evalueren we het huidige plan en formuleren we doelen en strategische thema’s voor ons nieuwe ondersteuningsplan. Dat doen we samen met vele betrokkenen: leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, besturen...

Beleidsdocumenten

Verzuimprotocol

 • 11 jun
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 256

Het recht op onderwijs is een recht van alle kinderen. Iedereen met een hart voor onderwijs zal dat beamen. Het recht op onderwijs geldt ook voor kinderen die langdurig niet kunnen deelnemen aan onderwijs, voor kinderen die meer aandacht en ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die verzuimen. Verzuim is vaak een signaal: erachter kan een wereld van problemen liggen. Soms hebben kinderen extra zorg of ondersteuning nodig. Schoolbesturen...

Nieuwsberichten

Oudersteunpunt: good practice

 • 11 jun
 • PPO-NK
 • 251

Op 3 juni 2020 gaven Jasmijn van Ipkens en Astrid Ottenheym een webinar over ons oudersteunpunt: een voorbeeld van een good practice. Samen met Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs en Ieder(in) is deze webinar georganiseerd door netwerk leidinggevenden passend onderwijs en VNG. In deze webinar wordt onze werkwijze gepresenteerd hoe wij samen optrekken met ouders en hoe het www.oudersteunpunt.nl ontwikkeld is. Bekijk hier de video. ...

(Hoog)begaafdheid

Projectplan (hoog)begaafdheid

 • 4 jun
 • PPO-NK
 • 2
 • 361

Hieronder volgen een drietal documenten m.b.t. het projectplan. 1. Een samenvatting van het projectplan. 2. Een presentatie van het projectplan met wat meer uitleg erbij.

Maandbericht juni 2020 Ik maak verschil voor ons

 • 3 jun
 • secretariaat PPO-NK
 • 252

In dit maandbericht: Cindy Ooms en Binja van Saus vertellen over wat bewegend leren voor kinderen kan betekenen. Carola Meijer en Berber de Boer delen een mooie uitkomst van de werkgroep 'het Jonge Kind' Verder hebben we nog twee items die antwoord geven op de vragen: Wat doet netwerkgroep Club Dynamiek en hoe zorgen we voor verbinding en ontmoeting tussen alle netwerkgroepen? Veel leesplezier! Lees hier het maandbericht

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.