Blader door bijdragen

Eerder

Ouders

Rechten van het Kind

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 873

Leerplicht en leerrecht In 2013 – nog vóórdat passend onderwijs werd ingevoerd – publiceerde de Kinderombudsman het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’. Een alinea uit de introductie: “Ik ben me ervan bewust dat in het onderwijs ook nu al in maatwerkoplossingen wordt gedacht. Met waardering kijk ik naar de creatieve wijze waarop leerplichtambtenaren, scholen en ouders tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Maar e...

Werkwijze

Groeidocument

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1062

Het groeidocument is een werkdocument dat de school en leerkracht praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het groeidocument. Alle scholen en samenwerkende instanties zoals jeugdhulp en zorg werken met het groeidocument – vanuit de gedachte: één kind, één plan. Doelen van het groeidocument Het groeidocument… … geeft een goed beeld van de ontwikkeling en beh...

Over Ons

​Perspectief voor ieder kind

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 924

De consulenten van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind. Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past. Toegesneden op de behoeften van kinderen. Zo veel mogelijk op de reguliere basisschool. Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De 14 betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanb...

Over Ons

​Missie en kernwaarden

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1066

De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeften en talenten, zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is. Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften. Vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind en leerkracht is de basis,...

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 3
 • 5221

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht beleidsdocument. Hierin beschrijven we waar we voor staan en hoe we dat organiseren.

Nieuwsberichten

Aanpak thuiszitters

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1031

Vanaf deze maand gaat een nieuwe netwerkgroep aan de slag met een thuiszittersaanpak. Hierin bundelen scholen, het samenwerkingsverband en gemeenten hun krachten. Veel aandacht gaat naar preventie. Met passend onderwijs voorkomen we dat leerlingen thuiszitten. Het samenwerkingsverband heeft de opdracht het aantal thuiszitters terug te dringen. Maar dat kunnen we alleen bereiken samen met de scholen (verantwoordelijk voor het onderwijs) en de g...

Nieuwsberichten

Onderwijs aan nieuwkomers

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1448

Het zal je maar gebeuren: je bent jong, je verlaat huis en haard samen met je ouders, je komt terecht in Nederland, en dan… ga je hier naar school. Je klasgenoten en leerkracht spreken een andere taal. Ze gaan ook anders met elkaar om dan je gewend bent. Hoe vind je je draai? In je eigen land snapte je álles. Maar ineens word je door je vader en moeder meegenomen en kom je in andere landen, tentenkampen of opvanghuizen. Je krijgt te maken met ...

Veelgestelde vragen

Wat doet het samenwerkingsverband PPO-NK?

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2823

Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod. Belangrijke partners zijn jeugdhulp en de gemeenten. De scholen werken samen in 8 werkgebieden. Elk werkgebied krijgt ondersteuning van één van onze consulenten onder leiding van de algemeen directeur. Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland coördineert alle trajecten.

Ouders

Heerhugowaard-Zuid

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1179

Scholen Heerhugowaard-Zuid Postcode 1702 De Familieschool Postcode 1703 OBS De Fonkelsteen De Zonnewijzer Postcode 1704 De Atalanta Postcode 1705 Columbus RK BS De Zeppelin Hasselbraam Reflector De Vlindertuin

Ouders

Heerhugowaard-Noord

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1059

Postcode 1701 Pater Jan Smitschool Zevensprong De Helix Postcode 1702 Familieschool RK BS De Paperclip De Boomladder Grote en de Kleine Beer Postcode 1703 BS De Edelsteen De Vaart OBS De Carrousel Montessorischool

Ouders

Langedijk

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1080

Postcode 1721 J.D. van Arkelschool De Phoenix RK BSO De Koolvlet Postcode 1723 RK Basisschool Maria RK BS Duizend Eilanden De Wijde Veert Postcode 1724 Barnewiel RK BS Sint Maarten Postcode 1834 RK BS Paus Johannes PC Basisschool Het Baken OBS De Steltloper Postcode 1704 Sint Joseph-school

Ouders

Heiloo

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1196

Postcode 1851 St. Radboud Basisschool Benedictus De Springschans OBS Meander Paulus-school Postcode 1852 Elckerlyc bas Freinetonderwijs Basisschool De Duif RK BS Sint Willibrord De Zuidwester Jan van Rijckenborghschool

Ouders

Alkmaar-Zuid

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1102

Postcode 1813 RK BS St. Matthias RK BS De Wegwijzer Postcode 1814 RK BS St. Albertus OBS De Fontein RK BS Kardinaal de Jong OBS De Kennemerpoort Postcode 1815 RK BS De Kring OBS Bello Postcode 1816 RK BS De Driemaster OBS De Bosboom Islamitische BS An Nasr OBS De Wissel Postcode 1817 Gereformeerde BS De Rank OBS Nicolaas Beets

Ouders

Bergen N.H.

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1217

Postcode 1861 Bosschool Chr. Basisschool Willem-Alexander Van Reenenschool Postcode 1862 Adriaan Roland Holst Matthieu Wiegman Lucebert Postcode 1871 Teun De Jager Postcode 1873 Klimduin Postcode 1931 De Branding De Driemaster Postcode 1934 De Boswaid Sint Jozefschool Postcode 1935 De Windhoek

Ouders

Alkmaar-Oost

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1289

Postcode 1483 Basisschool Sint Jozef Basisschool De Tweemaster Postcode 1484 Basisschool De Baanbreker Postcode 1486 Basisschool Vinckhuysen Postcode 1636 Basisschool De Bonte Mol Postcode 1823 DURV! Locatie Amstelstraat OBS De Zes Wielen Postcode 1824 DURV! Locatie Tochtwaard OBS Jules Verne RK BS De Regenboog Postcode 1829 VS De Sterrenzanger RK BS De Regenboog Postcode 1841 Opb basisschool De Wiekslag Postcode 1843 ...

Ouders

Alkmaar-Noord

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1222

Scholen Alkmaar-Noord Postcode 1825 DURV! Locatie Elgerweg RK Basissch ’t Baeken RK Bassissch De Burijn De Sterrewachter Postcode 1826 Rudolf Steinerschool Montessorischool OBS De Vlieger RK BS Het Kompas Postcode 1827 OBS Liereland RK Basissch De Gondelier RK Basissch Erasmus OBS De Cocon Postcode 1831 OBS Zandloper

Veelgestelde vragen

Wat is passend onderwijs?

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 3096

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek. Want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, en meer kansen op meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.