Blader door bijdragen

Eerder

Veelgestelde vragen

​Hebben ouders inspraak?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1915

Goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal als het gaat om passend onderwijs. Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Kan de school niet de juiste extra ondersteuning bieden? Dan is de school verantwoordelijk om een andere plek te zoeken. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders en onze consulenten. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen – uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling – zoeke...

Veelgestelde vragen

Voor welke kinderen is het speciaal basisonderwijs bestemd?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1910

Het speciaal basisonderwijs verzorgt (tijdelijke) specifieke onderwijsarrangementen. Het is daarmee een tussenvoorziening tussen de basisondersteuning op een school in de wijk en het speciaal onderwijs.

Professionals

Inzet ambulant begeleiders

 • apr 2016
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 1866

In het kader van de doelstellingen passend onderwijs is het belangrijk dat de ambulant begeleiders zodanig ingezet worden dat ze verschil kunnen maken voor zo wel het kind als de school. Deze memo geeft inzicht in de werkwijze waarmee het samenwerkingsverband de tot haar beschikking staande deskundigheid op een transparante, doelmatige en effectieve wijze wil inzetten.

Professionals

Zorgplicht

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2046

Van scholen en ouders krijgen we regelmatig vragen over de zorgplicht. Wat moet de school doen om te voldoen aan de zorgplicht? Wanneer heb ik zorgplicht en wat houdt dat in? Deze memo legt aan ouders en scholen uit wat zorgplicht betekent voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het voldoen aan de zorgplicht

Deel 1 – Stappen, procedures en routes (pdf)

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2154

Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Deel 1: Stappen, procedures en routes

Ouders

​Verschil van mening

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 649

Een klacht betekent dat er mogelijk onduidelijkheid bestaat over de juiste ondersteuning voor uw kind, de communicatie of onze dienstverlening. Uiteraard nemen wij klachten serieus. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat deze wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk? Of bent u nog niet tevreden over het resultaat? Dan volgt zo nodig nader o...

Ouders

Rechten van het Kind

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 815

Leerplicht en leerrecht In 2013 – nog vóórdat passend onderwijs werd ingevoerd – publiceerde de Kinderombudsman het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’. Een alinea uit de introductie: “Ik ben me ervan bewust dat in het onderwijs ook nu al in maatwerkoplossingen wordt gedacht. Met waardering kijk ik naar de creatieve wijze waarop leerplichtambtenaren, scholen en ouders tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Maar e...

Werkwijze

Groeidocument

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 989

Het groeidocument is een werkdocument dat de school en leerkracht praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het groeidocument. Alle scholen en samenwerkende instanties zoals jeugdhulp en zorg werken met het groeidocument – vanuit de gedachte: één kind, één plan. Doelen van het groeidocument Het groeidocument… … geeft een goed beeld van de ontwikkeling en beh...

Over Ons

​Perspectief voor ieder kind

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 863

De consulenten van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind. Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past. Toegesneden op de behoeften van kinderen. Zo veel mogelijk op de reguliere basisschool. Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De 14 betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanb...

Over Ons

​Missie en kernwaarden

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 997

De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeften en talenten, zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is. Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften. Vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind en leerkracht is de basis,...

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 3
 • 4652

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht beleidsdocument. Hierin beschrijven we waar we voor staan en hoe we dat organiseren.

Nieuwsberichten

Aanpak thuiszitters

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 957

Vanaf deze maand gaat een nieuwe netwerkgroep aan de slag met een thuiszittersaanpak. Hierin bundelen scholen, het samenwerkingsverband en gemeenten hun krachten. Veel aandacht gaat naar preventie. Met passend onderwijs voorkomen we dat leerlingen thuiszitten. Het samenwerkingsverband heeft de opdracht het aantal thuiszitters terug te dringen. Maar dat kunnen we alleen bereiken samen met de scholen (verantwoordelijk voor het onderwijs) en de g...

Nieuwsberichten

Onderwijs aan nieuwkomers

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1297

Het zal je maar gebeuren: je bent jong, je verlaat huis en haard samen met je ouders, je komt terecht in Nederland, en dan… ga je hier naar school. Je klasgenoten en leerkracht spreken een andere taal. Ze gaan ook anders met elkaar om dan je gewend bent. Hoe vind je je draai? In je eigen land snapte je álles. Maar ineens word je door je vader en moeder meegenomen en kom je in andere landen, tentenkampen of opvanghuizen. Je krijgt te maken met ...

Veelgestelde vragen

Wat doet het samenwerkingsverband PPO-NK?

 • feb 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2686

Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod. Belangrijke partners zijn jeugdhulp en de gemeenten. De scholen werken samen in 8 werkgebieden. Elk werkgebied krijgt ondersteuning van één van onze consulenten onder leiding van de algemeen directeur. Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland coördineert alle trajecten.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.