Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwkomers

Zomercampus voor kinderen in Alkmaar

 • 9 jul
 • Mireille Koeleveld
 • 1
 • 92

In de week van 19 t/m 23 juli is er een zomercampus voor kinderen uit Alkmaar. Ook voor nieuwkomerskinderen een mooie gelegenheid om andere kinderen te ontmoeten en om met elkaar activiteiten te doen. Op de flyer kan je lezen hoe je je kan opgeven voor deze week. Je kan ook aanstaande dinsdag 13 juli en vrijdag 16 juli je opgeven op de Kardinaal de Jongschool tussen 13:00 en 15:00 uur.

Nieuwsberichten

Veerkrachtpact Noord-Kennemerland stimuleert cultuuromslag

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 76

Kinderen worden vaak gezien als slachtoffer: slachtoffer van hun sociaaleconomische positie, hun (hoog)begaafdheid, hun ouders, het systeem, of, als jongste bron van leed, slachtoffer van corona. Professionals bedenken vervolgens tal van maatregelen om het kind te helpen. Zo worden nu enorme bedragen uitgetrokken om de ‘schade’ veroorzaakt door de pandemie te ‘repareren’. Onderwijs en gemeenten zijn druk bezig plannen te maken voor de beste...

Nieuwsberichten

MAO Dialoog #5: ‘Ouders hebben altijd gelijk’

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 65

Stop met praten over ouderbetrokkenheid, en beschouw ouders in alles fases van het proces als gelijkwaardige gesprekspartners. Dat was de belangrijkste boodschap van de vijfde dialoogavond Met Andere Ogen op donderdag 17 juni 2021. Gespreksleider Natasja van den Berg en ‘tafeldame’ Carry Roozemond ontvingen een keur aan gasten die ons hielpen kijken door de ogen van ouders. Twee van de ouders aan tafel kenden we al van de verhalen van Emma en ...

Nieuwsberichten

MAO DIALOOG #6: Door de ogen van de inspiratie regio's - "we zijn pas begonnen"

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 65

Hoe kunnen de Inspiratieregio’s ons inspireren om met andere ogen te kijken naar de verbetering van ontwikkelkansen voor ieder kind? Wat doen ze anders dan anders? En wat kunnen we daarvan leren? Deze vragen stonden centraal op de zesde Dialoogsessie Met Andere Ogen op dinsdag 29 juni 2021 vanuit Pakhuis de Zwijger. Moderator Natasja van den Berg, directeur-bestuurder Astrid Ottenheym van Samenwerkingsverband PPO-NK en Expert Jeugdstelsel Bas ...

Nieuwsberichten

De OPR zoekt een ambtelijk secretaris

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 30

Ben of ken je iemand die zorgvuldig vergaderingen kan notuleren en de OPR-werking van nabij wil opvolgen? Spreek hem of haar zeker aan en laat het ons weten. Wat verwachten we van de ambtelijk secretaris: uitnodigen voor en notuleren van de vergaderingen OPR-administratie op orde houden (aanwezigheden, vacatievergoeding, rooster van aantreden) communicatie verzorgen voor de werving en verkiezing van nieuwe leden aangeleverde stukken op de we...

Maandbericht juni-juli 2021

 • 8 jul
 • PPO-NK
 • 50

Maandbericht juni/juli Beste lezer, De laatste weken van het schooljaar 2020-2021 zijn begonnen. Altijd een hectische periode voor zowel de school als het samenwerkingsverband. De agenda’s staan vol met MDO’s die nog voor het eind van het jaar moeten worden gehouden, aanvragen voor groepsarrangementen voor het nieuwe jaar en de laatste aanvragen voor TLV’s. In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en weten...

Beleidsdocumenten

Inspectiekader 2021 - primair onderwijs

 • 6 jul
 • PPO-NK
 • 1
 • 65

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De Inspectie van het Onderwijs voert haar toezicht uit aan de hand van onderzoekskaders. Hierin staat beschreven waar we toezicht op houden en hoe we dat doen. Ieder jaar worden de kaders bijgesteld om nieuwe wetgeving te verwerken. ...

Nieuwsberichten

PPO-NK - (concept) Jaarplan 2021-2022

 • 2 jul
 • PPO-NK
 • 1
 • 171

Het (concept)jaarplan voor komend jaar staat online! Het is een concept omdat de vormgeving nog aangepast wordt. In dit plan staat waar we komend jaar allemaal op inzetten om de beweging naar Samen Leren Leven te versnellen, om ieders bijdrage aan het dekkend netwerk te versterken (ik maak verschil voor ons) en om te zorgen voor perspectief voor ieder kind. De inhoud van het jaarplan hangt uiteraard samen met ons ondersteuningsplan. Dit wordt ...

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief - Netwerkgroep HB .

 • 1 jul
 • PPO-NK
 • 1
 • 1
 • 113
Esther Nagtegaal:Hallo, Graag zou ik deelnemen aan de studiemiddag van 14 oktober, waar kan ik mij opgeven? Groet, Esther Nagtegaal

Nieuwsberichten

Toewerken naar een regionaal veerkrachtpact

 • 29 jun
 • PPO-NK
 • ·
 • Aangepast 8 jul
 • 1
 • 87
Johanna Dijkshoorn:Bij ons op Liereland houden we talentgesprekken vanuit de theorie van Luc de Wulf, deze leveren ook een mooie bijdrage aan de veerkracht van leerlingen.

Nieuwsberichten

Proeftuinen Onderwijs-Zorg arrangementen

 • 24 jun
 • PPO-NK
 • 83

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de verschillende wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht é...

Nieuwsberichten

Corona handreiking - Hoe te handelen bij thuishouden van kinderen i.v.m. gezondheidsrisico bij corona besmetting

 • 23 jun
 • PPO-NK
 • 1
 • 64

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige gevolgen kan leiden. Om het risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders noodgedwongen hun kind thuis van school. Maar het is voor het kind heel belangrijk dat onderwijs doorgang kan vinden, en dat vinden deze ouders ook. Het leven met deze onzekerheid en de kans op mogelijk ernstige gevolgen is een zware...

Nieuwsberichten

VERSLAG: Oudercafé - 1 juni

 • 16 jun
 • PPO-NK
 • 53

“Trotse ouders” “Waar ben jij als ouder trots op?” Deze vraag stond centraal tijdens het tweede online oudercafé van het Oudersteunpunt. Op 1 juni vertelden verschillende moeders hun verhaal aan de aanwezige ouders. Deze verhalen maken hun inzet zichtbaar, maar ook dat ouders een solidair netwerk nodig hebben om zich gesteund te voelen. Ouderschap is zoveel meer dan je kind opvoeden. Zo vertelde een moeder over de voorbereiding van haar...

Nieuwsberichten

Inzet extra gelden nieuwkomerskinderen PO

 • 9 jun
 • PPO-NK
 • 65

Voor nieuwkomers zijn er naast de reguliere bekostiging extra financiële middelen beschikbaar. Voorbeelden zijn: Bijzondere bekostiging vanuit DUO Voor alle nieuwkomers t/m 4 jaar in Nederland Extra middelen om corona-achterstanden aan te pakken Middelen vanuit het Nationaal programma onderwijs Deze gelden kunnen ingezet worden om de ontwikkeling van nieuwkomers te ondersteunen. Naast het inzetten van extra personeel om de nieuwkomer te begel...