Nieuwsberichten

Helderheid over onze activiteiten: het jaarplan 2017-2018

  • sep 2017
  • PPO-NK
  • 1
  • 3363

Wat gaan we dit schooljaar doen? Met welke activiteiten gaan we aan de slag? Het is te lezen in ons jaarplan 2017 -2018.

De activiteiten uit het jaarplan sluiten aan bij de ambities uit ons nieuwe ondersteuningsplan 2017 -2021, zoals dat begin 2017 werd vastgesteld. In dit meerjarenbeleidsplan zijn zes beleidsthema’s genoemd waaraan we de komende vier jaar gaan werken: ons strategisch perspectief. De thema’s zijn in het jaarplan uitgewerkt.

Basis voor gesprekken

Het jaarplan is een interactief document die handvatten geeft aan netwerkgroepen en werkgebieden. Het is een goede basis voor gesprekken met collega’s in de werkgebieden en met onze netwerkpartners. Aan de hand van de strategische thema’s worden vervolgens keuzes gemaakt over wat doorontwikkeld wordt en waar men mee aan de slag gaat. Directeur Astrid Ottenheym: “Het is de onderlegger voor alles waar we tezamen werk van maken aankomend jaar”.

Download

Lees hier het jaarplan 2017-2018.

Trefwoorden