Literatuur en onderzoek

Verband tussen psychische probelemen in jeugd en school-werkuitkomsten; promotie-onderzoek Karin Veltman Groningen

  • dec 2016
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 830

Verband tussen psychische problemen in de jeugd en school- en werkuitkomsten

Jongeren die kampen met psychische problemen verlaten vaker vroegtijdig de school zonder startkwalificatie en hebben een grotere kans op een lager opleidingsniveau, werkloosheid en een lager inkomen. Dat toont promovenda Karin Veldman aan in haar proefschrift over het verband tussen psychische problemen tijdens de kindertijd en adolescentie, en de overgang van school naar werk. Haar bevindingen laten zien dat vroegtijdige signalering en behandeling van psychische problemen belangrijk is. Nauwe samenwerking tussen scholen, jeugdgezondheidszorg, werkgevers en arbodiensten kan mogelijk de overgang van school naar werk voor jongeren met psychische problemen verbeteren.

Beleidsmakers hebben het bevorderen van de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren hoog op de agenda staan. Ook de preventie van vroegtijdig schoolverlaten zonder diploma is een speerpunt in de politiek. Daarvoor is meer kennis nodig over het ontstaan en het beloop van gedrags- en emotionele problemen, zodat vroegtijdige signalering en behandeling mogelijk is. Veldman gebruikte gegevens die zijn verzameld binnen het TRAILS onderzoek, dat 10-12 jarigen volgt tot ze volwassen zijn. In haar proefschrift heeft zij de relatie gelegd tussen het meemaken van negatieve levensgebeurtenissen, edragsproblemen, emotionele problemen, opleidingsniveau en werkuitkomsten van jongeren.

Veldman toont aan dat gedragsproblemen en emotionele problemen in de kindertijd en adolescentie invloed hebben op de levensloop van jongvolwassenen. Langdurige gedragsproblemen vergroten de kans op een laag opleidingsniveau, schoolverlating zonder diploma en werkloosheid. Emotionele problemen in de jeugd hangen niet samen met een lager opleidingsniveau, maar wel met lagere arbeidsparticipatie, slechtere arbeidsvoorwaarden en slechtere psychosociale werkkenmerken. Goede jeugdhulp is dus niet alleen in het belang van een kind, maar kan ook de rest van de levensloop gunstig beïnvloeden.

Karin Veldman (1982) studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Haar onderzoek valt onder onderzoeksinstituut SHARE van de Rijksuniversiteit Groningen, binnen het onderzoeksprogramma Public Health Research (PHR). Haar onderzoek werd gefinancierd door het Rosalind Franklin Fellowship van prof. dr. U. Bültmann, en de afdeling Sociale Geneeskunde van het UMCG. Veldman is werkzaam als beleid- en projectontwikkelaar bij de Tinten Welzijnsgroep.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/f99c0805-e700-4b65-8ae6-682e58c2abd6

Verband tussen psychische probelemen in jeugd en school-werkuitkomsten; promotie-onderzoek Karin Veltman Groningen

http://hdl.handle.net/11370/f99c0805-e700-4b65-...

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.