Nieuwsberichten

PPO-NK - (concept) Jaarplan 2021-2022

  • 2 jul
  • PPO-NK
  • 1
  • 247

Het (concept)jaarplan voor komend jaar staat online! Het is een concept omdat de vormgeving nog aangepast wordt. In dit plan staat waar we komend jaar allemaal op inzetten om de beweging naar Samen Leren Leven te versnellen, om ieders bijdrage aan het dekkend netwerk te versterken (ik maak verschil voor ons) en om te zorgen voor perspectief voor ieder kind. De inhoud van het jaarplan hangt uiteraard samen met ons ondersteuningsplan. Dit wordt in de eerste helft van volgend schooljaar definitief vastgesteld, maar we hebben de opbrengsten van alle gesprekken die we hebben gevoerd voor het ondersteuningsplan uiteraard meegenomen in de doelen voor komend jaar.

Het plan is een weergave van de continue dialoog in ons netwerk. Het schetst het waar, waarop en hoe we komend jaar in ons netwerk investeren. Hoe we de stem van de leerling horen, hoe we de alliantie ouder-leerkracht-school versterken, hoe we het samenspel in de werkgebieden intensiveren, hoe we de (inhoudelijke)ontwikkeling van ons netwerk vormgeven met de netwerkgroepen, en hoe we door regionaal samen te werken de holding bieden voor het samenspel rondom de leerling. Of en op welke manier we het plan realiseren, evalueren we op dezelfde manier als het plan tot stand is gekomen: door voortdurend de dialoog aan te gaan in ons netwerk. Soms expliciet (laten we het plan er eens bij pakken..realiseren we wel wat we willen realiseren?) en vaak impliciet door gericht vragen aan elkaar te stellen over onderwerpen in het jaarplan (hoe kunnen we het samenspel in ons werkgebied nog meer versterken en wat kan ieder van ons hieraan bijdragen?) Het plan helpt ons om onze doelen in het vizier te houden.

We nodigen iedereen in ons netwerk dan ook uit het jaarplan (en begin volgend jaar ons ondersteuningsplan!) te lezen en hier het gesprek over te voeren met elkaar. Waar raken de plannen jou? jouw zoon of dochter? En wat vraagt het van ieders bijdrage? In ieders werk, vanuit ieders verantwoordelijkheid? Het plan is wat ons betreft niet het resultaat van de gesprekken, maar de onderlegger om samen door te ontwikkelen.. We kijken uit naar volgend jaar en zien een mooie ontwikkeling voor ons.

Trefwoorden