Nieuwsberichten

Toewerken naar een regionaal veerkrachtpact

  • 29 jun
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 8 jul
  • 1
  • 149

Op 19 mei is in een inspirerende bestuurlijke bijeenkomst afgesproken om toe te werken naar een regionaal veerkrachtpact. Een pact waarmee wordt afgesproken om in gezamenlijkheid in te zetten op de veerkracht van onze jeugdigen. In gezamenlijkheid betekent: samen met organisaties voor kinderopvang, po en vo, samenwerkingsverbanden, mbo, hbo en gemeenten.

Bij het vinden van de juiste taal voor dit pact hebben we ons laten inspireren door Wouter Staal, professor kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit, en Rutger Kappe, lector studiesucces bij Hogeschool Inholland. Zij hebben samen met ons verkend hoe de huidige coronaperiode een beroep doet op de veerkracht van jeugdigen, wat nodig is om veerkracht te versterken en welke initiatieven/(systeem)interventies hieraan bijdragen. Mede op basis van de gesprekken in deze bijeenkomst stellen we begin volgend schooljaar een eerste versie van het veerkracht pact op.

Graag willen we in ons netwerk en daarbuiten een compilatie van deze bijeenkomst delen. Omdat wij geïnspireerd zijn door de woorden die daar gezegd zijn en dit onze collega’s ook gunnen en omdat wij denken dat het waardevol is als we de komende tijd in gesprek gaan over het gedachtengoed van Wouter en Rutger. Jullie vinden de compilatie door op deze link te klikken:

Uiteraard zijn we benieuwd naar jullie reacties op de compilatie. Voel je vrij deze hieronder met ons te delen!

Reacties

één reactie, 30 juni
  • Aangepast op 30 juni

    Bij ons op Liereland houden we talentgesprekken vanuit de theorie van Luc de Wulf, deze leveren ook een mooie bijdrage aan de veerkracht van leerlingen.

Trefwoorden