Nieuwsberichten

Proeftuinen Onderwijs-Zorg arrangementen

  • 24 jun
  • PPO-NK
  • 132

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de verschillende wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht én stimuleren verbetering van het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg.

Daarom is mei 2021 gestart met de begeleiding van 15 onderwijszorgarrangementen als proeftuin.

Voor onze regio neemt De klas op wielen in Alkmaar deel aan het onderzoek.

Binnen de proeftuinen wordt de ruimte in de huidige wet- en regelgeving optimaal benut en wordt knellende in wet- en regelgeving in beeld gebracht.

Deze proeftuinen lopen tot juni 2022.

Lees hier meer over het project Proeftuinen Onderwijs_Zorg arrangementen

Leest hier de Handreiking Onderwijs, zorg en leerplicht

Trefwoorden