Nieuwsberichten

Corona handreiking - Hoe te handelen bij thuishouden van kinderen i.v.m. gezondheidsrisico bij corona besmetting

  • 23 jun
  • PPO-NK
  • 1
  • 123

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige gevolgen kan leiden. Om het risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders noodgedwongen hun kind thuis van school. Maar het is voor het kind heel belangrijk dat onderwijs doorgang kan vinden, en dat vinden deze ouders ook. Het leven met deze onzekerheid en de kans op mogelijk ernstige gevolgen is een zware druk en thuisblijven is bovendien een hele opgave. De zorgen om de kinderen staan bij deze ouders en de school op de eerste plaats. Met veel inzet maken ze er het beste van. Het is belangrijk dat betrokken organisaties, zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar samen met ouders werkbare afspraken maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld. Het inzetten van drang en dwang (via een proces-verbaal leerplicht of een melding bij Veilig Thuis) om een kind alsnog op school te krijgen, is in zo’n situatie niet pas.

Zoek samen naar oplossingen

We kunnen deze gezinnen steunen door samen te kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe het leven van deze kinderen en gezinnen zo gewoon mogelijk kan zijn. Daarbij is naar school gaan heel belangrijk. Het inzetten van drang en dwang (via een procesverbaal leerplicht of een melding bij Veilig Thuis) om een kind alsnog fysiek op school te krijgen, is in zo’n situatie niet passend. Daarom trekken we samen op en dragen we daar ieder vanuit onze expertise aan bij. We bespreken de risico’s, bekijken mogelijkheden en aanvullende maatregelen, zodat risico’s verkleind kunnen worden.

Lees meer in de handreiking 'Hoe te handelen wanneer een kind - vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een corona besmetting niet naar school kan?'