Beleidsdocumenten

Toekenning middelen

  • nov 2016
  • secretariaat PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 25 feb
  • 18
  • 1
  • 5765

Conform de meerjarenbegroting, begoting en ondersteuningsplan kennen we jaarlijks middelen toe voor scholen.

Voor basisscholen worden middelen maandelijks uitgekeerd, deels voor de kwaliteit van de basisondersteuningsstructuur en voor de overgangsregeling extra ondersteuning op de basisschool. In de overzichten is te vinden hoeveel geld aan het schoolbetuur wordt overgemaakt en de bedragen per school.

Reacties

één reactie, 27 mei 2018

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.