Nieuwsberichten

VERSLAG: Oudercafé - 1 juni

  • 16 jun
  • PPO-NK
  • 83

“Trotse ouders”

Waar ben jij als ouder trots op?” Deze vraag stond centraal tijdens het tweede online oudercafé van het Oudersteunpunt. Op 1 juni vertelden verschillende moeders hun verhaal aan de aanwezige ouders. Deze verhalen maken hun inzet zichtbaar, maar ook dat ouders een solidair netwerk nodig hebben om zich gesteund te voelen. Ouderschap is zoveel meer dan je kind opvoeden.

Zo vertelde een moeder over de voorbereiding van haar gesprekken met gemeenten, onderwijsinspectie en scholen om passend onderwijs en zorg voor haar kind georganiseerd te krijgen. Hiervoor moest zij zowel op de hoogte zijn van de verschillende wet- en regelgeving, als weten wie welke taken heeft, zich inleven in de positie van de andere partij en nadenken welke informatie nodig is om hen zo goed mogelijk zicht te laten krijgen op de situatie van haar kind. Deze moeder was er trots op hoe zij dit samen met haar partner tot een succes hadden gebracht en de juiste zorg en passend onderwijs hadden kunnen organiseren voor hun kind.

Een andere ouder vertelde over haar gesprekken op het schoolplein. Zij was er trots op hoe zij ook oog had voor de zorgen van andere ouders. Er voor hen was door met hen te praten over hun ervaringen met de kinderen, maar ook met school. Zo zag zij dat een moeder moeite had met het gedrag van haar ‘o zo enthousiaste kind’. Waarom liep haar kind niet rustig uit school net als de andere kinderen? Dit ongemak, was voor haar aanleiding om een praatje met de betreffende ouder aan te knopen, begrip te tonen, gevoelens te benoemen en belangstellende vragen te stellen. Zo kreeg deze moeder ook inzicht op de positieve krachten en kwaliteiten achter het enthousiasme van haar kind.

Er kunnen zijn voor andere ouders. Dit onderwerp keerde regelmatig terug in de verhalen van de andere moeders. Met trots werd verteld over de organisatie van huiskamerbijeenkomsten voor mede-ouders van een kind met autisme en de ‘verwenweekenden’ voor moeders. Deze moeders organiseren lotgenotencontact. Zij denken na over een programma voor de bijeenkomsten, zorgen dat ouders zich op hun gemak voelen, dat er ruimte is om te delen en dat moeders de broodnodige herkenning en erkenning krijgen. Uit eigen ervaring weten zij hoe belangrijk het is om je gesteund te voelen.

De moeders deelden hun verhaal met de aanwezige ouders. Die zagen de inzet, betrokkenheid, vaardigheden en kennis van deze ouder. Wanneer een verhaal af was, konden de ouders hun observaties in de chat met elkaar delen. En er verschenen zo indrukwekkende lijsten met kennis en vaardigheden van de aanwezige ouders. Lezing van al deze inzichten, sterkte de moeder die net haar verhaal had verteld. Tastbaar werd ook dat ouders soms hun inzet niet meer kunnen zien. Dat wanneer het minder gaat soms de negatieve stemmen en donderwolken de boventoon gaan voeren. Ook die kregen deze avond kort aandacht, maar werden ingebed in een koor van stemmen die vertelden over de enorme inzet van deze ouders voor hun eigen kinderen én voor andere ouders. Kortom, het was een mooie en intense avond.

Het komende schooljaar staan weer drie oudercafés gepland. Het oudercafé biedt ruimte voor ouders om hun verhalen met elkaar te delen. Al vertellend en luisterend vinden zij herkenning, erkenning en inspiratie. Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn.

Margreth Hoek

Trefwoorden