Nieuwsberichten

Canon speciaal & passend onderwijs

  • 2 jun
  • PPO-NK
  • 78

Canon speciaal & passend onderwijs

Op dinsdag 1 juni is de digitale Canon speciaal & passend onderwijs gelanceerd en toegankelijk voor het brede publiek. De Canon bestaat uit 30 vensters die bij elkaar de geschiedenis van het speciaal onderwijs in Nederland in beeld brengen. Ze laten zien hoe het onderwijs voor mensen met zintuiglijke, lichamelijke, verstandelijke of andersoortige beperkingen zich de afgelopen twee eeuwen heeft ontwikkeld.

De Canon speciaal & passend onderwijs wil actuele discussies over de vraag in hoeverre deze
leerlingen een plek moeten krijgen in het reguliere onderwijs meer historische diepgang geven. Want
soms lijkt het erop alsof we vergeten zijn dat tot diep in de jaren zestig van de vorige eeuw apart
onderwijs voor moeilijk lerende of anderszins problematische kinderen door pedagogen volop werd
gepropageerd. Pas in de jaren zestig/zeventig wint de gedachte veld dat deze afzonderlijkheid ook
een keerzijde heeft. Het onderwijs moet mensen niet uitsluiten, zo luidt de nieuwe overtuiging, maar
juist insluiten. Ieder kind heeft recht op gewoon onderwijs. Zo begon een halve eeuw geleden de reis naar het ideale inclusieve onderwijs.

De reis

Deze Canon laat zien dat deze reis verre van gemakkelijk is. Inclusie van bijzondere kinderen in volle
klassen blijkt een opgave waar het onderwijs tot op de dag van vandaag mee worstelt. Wanneer is
een kind beter af in het speciaal onderwijs en hoe bepaal je dat? Het beleidsstreven naar inclusiever
onderwijs stuit op een oneindige reeks kleine en lastige beslissingen. Veel van de argumenten die nu
voor of tegen het speciaal of passend onderwijs worden gebruikt, zijn in het verleden ook gebruikt,
vaak om precies het tegenovergestelde te beweren.

Kennis van de geschiedenis

Het is goed om kennis te nemen van de slingerbeweging in deze argumentatie. Kennis van de
geschiedenis ontbreekt nu vaak in de discussies over de toekomst van het speciaal onderwijs,
waardoor nogal eens gemakzuchtige beweringen worden gedaan. Het feit dat de geschiedenis niet
op een toegankelijke wijze beschikbaar was, is daar zeker debet aan. In deze lacune wil deze Canon
speciaal & passend onderwijs voorzien.

Bezoek De Canon speciaal & passend onderwijs