VERSLAG: Bijeenkomst voor ouders van hoog- en meerbegaafde kinderen.

  • mei 2021
  • PPO-NK
  • 253
Nieuwsberichten

Vanuit de netwerkgroep HB zijn een 3-tal ouderavonden georganiseerd voor ouders van meer- en hoogbegaafde kinderen. Er bleek veel behoefte te zijn aan zo’n avond, want de aanmeldingen kwamen in grote getalen binnen.

De bijeenkomsten begonnen met een voorstelronde, waarbij de ouders gevraagd werd hun kind te omschrijven in twee kenmerken. Dit gaf een mooie opening tot een gesprek in de breakrooms.

Na de breakrooms werd met elkaar gesproken over de uitdagingen die je tegen kunt komen in de opvoeding. De uitdagingen konden de ouders aangeven op een digitaal whiteboard. Uitdagingen die herkend werden, kregen een stempel van andere ouders. Zo ontstond er een mooi bord vol met uitdagingen.

Uiteraard kwam ook theorie aan bod over hoogbegaafdheid. Ouders reageerden hier onder andere op met: ‘Wat een feest der herkenning’. En zagen ook hoe je veranderingen in gang kunt zetten door te kijken naar wat er achter het gedrag zit. Of dat je dingen vanuit het positieve kunt bekijken in plaats van dat je vanuit het negatieve kijkt. De onderstaande wordcloud brengt dit goed in beeld.

Door het delen van de ervaringen en het luisteren naar hoe ook andere ouders hier tegenaan lopen en door het delen van mooie tips, werden het heel fijne en positieve avonden, waarbij de ouders ook handvatten kregen om mee aan de slag te gaan. Het voornaamste winstpunt van deze avonden is dat de ouders zich gezien en gehoord hebben gevoeld en vrij uit konden praten over hun mooie kinderen. We kijken terug op drie geslaagde avonden.

Op het oudersteunpunt van het samenwerkingsverband is nog veel meer informatie voor ouders te vinden. Kijk er vooral eens rond: www.oudersteunpunt.nl.

Trefwoorden