Nieuwsberichten

IN HET NIEUWS: Is hoogbegaafdheid een handicap?

  • 20 mei
  • PPO-NK
  • 1
  • 129

Is hoogbegaafdheid een handicap?

Eind mei buigt het College voor de Rechten van de Mens zich over de vraag of onderwijsinstellingen zich mogelijk schuldig maken aan discriminatie. De stelling is dat hoogbegaafdheid als handicap geldt en scholen op die grond juridisch gedwongen kunnen worden onderwijs aan hoogbegaafden toe te passen.

Onze directeur-bestuurder Astrid Ottenheym vindt het onlogisch bijzondere talenten als handicap te behandelen en vreest de effecten van een dergelijk label. En het is overbodig binnen het stelsel van passend onderwijs. Ze schreef er aan artikel over in De Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-hoogbegaafdheid-is-geen-handicap~b339794b/

Trefwoorden