Nieuwsberichten

KOM IN AKTIE - Onderschrijf de motie: Minister van kinderen

  • 10 mei
  • PPO-NK
  • 2
  • 223

Beste collega’s uit ons Netwerk Passend Onderwijs en Jeugdzorg.

Vanuit “met andere ogen” (zie ook bijlage infografic) komt de volgende stellingname:

Twee weken geleden is er vanuit de Jeugdzorg (Brabant) het initiatief gestart om te komen tot een Minister (Ministerie) voor Kinderen.

Net als in Ierland streven we ernaar om een dergelijke minister ook in Nederland aan te stellen.

Daarop volgden enorm veel positieve reacties en steunbetuigingen. We hebben hard gewerkt aan de opvolging.

Nu zijn er twee petities om te ondertekenen: eentje voor de kinderen om te tekenen en eentje voor de grote mensen.

Gisteren zijn die gelanceerd via een primeur in het Jeugdjournaal (terugkijken dus!).

Op de petities volgt een motie van de tweede kamer, met medewerking van René Peeters.

Op de motie volgt ook nog een burgerinitiatief (brief Tjeenk Willlink).

In de bijlage ons PLEIDOOI. Onderschrijf je dit pleidooi? Dan ACTIE :

We hebben nóg meer ‘sneeuwbaleffect’ nodig.

Tekst van DE PETITIE

Jaar in jaar uit, kabinet na kabinet, neemt de politiek de belangen van kinderen niet serieus.

Er wordt niet naar kinderen geluisterd, rechten van kinderen worden dag in dag uit geschonden.

Het komende kabinet maakt daar een eind aan door een Minister van Kinderen in haar midden op te nemen.

**Kinderen: onderteken [ministervankinderen.petities.nl](https://ministervankinderen.petities.nl)**

Wij,

Alle mensen, die de stem van 3,4 miljoen kinderen belangrijk vinden, privé en/of professioneel. constateren

- bij belangrijke onderwerpen die hen aangaan, niet naar kinderen wordt geluisterd, niet met hen wordt gepraat.

Niet, als het gaat om corona maatregelen, om het klimaat, om de Toeslagenaffaire; of om …[vul maar in];

- een kwart miljoen kinderen in armoede leeft;

- veel meer dan 100.000 kinderen ieder jaar worden mishandeld;

- Nederland het Kinderrechten verdrag wel heeft getekend maar zich daar totaal niet aan houdt.

en verzoeken

- Het komend kabinet om de Rechten van het Kind na te leven. Bij alle maatregelen die betrekking hebben op kinderen ‘’vormen de belangen van het kind de eerste overweging’’ (Art. 3).

- Het komend kabinet met grote oren te luisteren naar kinderen, ook naar kwetsbare kinderen en kinderen in grote nood, en hun stem te betrekken in haar besluiten.

- De (in)formateur voor te stellen dat daartoe een Minister van Kinderen deel uitmaakt van het kabinet.

Trefwoorden