Beleidsdocumenten

Aanvullende toetsing en aanmeldprocedure schooljaar 2020-2021

  • 13 apr
  • secretariaat PPO-NK
  • 1
  • 79

Aan directie en interne begeleiders van de basisscholen,

Ook in 2021 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing. U vindt informatie over de aanvullende toetsing en de aanmeldprocedure voor schooljaar 2020-2021 in de bijlage. School & Onderwijs Service (SOS) voert de toetsing uit.

Binnen het samenwerkingsverband vo Noord Kennemerland wordt veel waarde gehecht aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. Toetsing naar de individuele capaciteiten kan onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies.

Voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs of leerlingen waarbij getwijfeld wordt over advisering tussen VMBO en praktijkonderwijs is de aanvullende toetsing ingericht.

Voor leerlingen met het schooladvies praktijkonderwijs geldt dat een toelaatbaarheidsverklaring PRO noodzakelijk is om toegelaten te worden op een school voor praktijkonderwijs. Om in aanmerking te komen voor een TLV Pro gelden landelijke criteria.

De school komt in aanmerking voor een vergoeding vanuit het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland voor leerlingen die aan de criteria voldoen en voor 25 juni worden aangemeld.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.