Nieuwsbrief voor samenwerkingsverbanden oktober 2016

 • okt 2016
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 1856
Nieuwsberichten

In de afgelopen periode is er veel gebeurd op het terrein van passend onderwijs. Via deze nieuwsbrief praat OCW u bij over de volgende acht onderwerpen:

 1. Onderzoek samenwerkingsverbanden
 2. Handreiking maatwerk
 3. Leerlingen met een CvI indicatie in het (v)so
 4. Doorontwikkeling passend onderwijs: waar zitten de randen van de wet?
 5. Waarom zijn de kengetallen niet meer te downloaden via de website www.passendonderwijs.nl?
 6. Regiobijeenkomsten lwoo en pro
 7. Bijzondere regeling praktijkonderwijs
 8. Opting out?

Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met de accountmanager van uw samenwerkingsverband of mailen naar implementatiepassendonderwijs@minocw.nl