Nieuwsberichten

Inspectiebezoek Buiten Gewoon Leren: samen doen wat nodig is

  • jan 2021
  • PPO-NK
  • 1
  • 208

Op 11 januari 2021 bezochten de Inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg/ Jeugd de pilot Buiten Gewoon Leren (BGL). Het inspectiebezoek vond plaats op twee onderwijszorgboerderijen: Oostwijk in Zuid-Schermer en Polderpracht te Oterleek.

BGL is een nieuw onderwijszorgarrangement (OZA) dat beschikbaar is voor kinderen vanaf 7 jaar. Het vindt plaats op kleinschalige agrarische bedrijven (zorgboerderijen) waar kinderen zich in een groene, rustige en veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Met partners in het onderwijs, zorg en dagbesteding verzorgt men een integraal onderwijsaanbod. Het bezoek was onderdeel van een landelijk thema-onderzoek naar OZA’s. Op beide locaties is er met alle betrokkenen gesproken en zijn lessen geobserveerd.

Duidelijke meerwaarde

Volgens directeur-bestuurder Astrid Ottenheym was het een goed en waardevol bezoek:

” De inspectie was onder de indruk dat de drie partijen zo goed samen optrekken. Men waardeerde de getoonde lef en moed. We hebben volgens hen het (hele) kind goed in beeld en een stevig integraal aanbod van onderwijs en zorg ontwikkeld. De omgeving van een zorgboerderij heeft daarbij duidelijke meerwaarde. Belangrijk is wel dat betrokken zorg- en onderwijsprofessionals goed zijn toegerust. Het werken in een dergelijke omgeving vraagt immers ook andere kwaliteiten”.

In maart wordt het landelijke thema-onderzoek naar OZA’s afgerond. De samenwerkende partijen hebben gevraagd om landelijke erkenning van deze vorm van OZA en een aanpassing van de wet- en regelgeving en financiën.

Voor een uitgebreid verslag van het bezoek zie onderstaande memo

Video: hier kunt je zien hoe BGL in de praktijk eruit ziet.