Nieuws uit werkgebied: Alkmaar-Zuid

  • 17 dec
  • PPO-NK
  • 1
  • 133

Waarom ga ik [bijna] elke dag met plezier aan het werk?
Ik denk dat dat komt omdat de werkzaamheden zo divers en afwisselend zijn en dat er een fijne groep collega’s is.

Het grootste deel van mijn werk vind plaats op de scholen van Alkmaar-Zuid. 12 scholen die, naast veel overeenkomsten, met hun eigen visie vormgeven aan het zo goed mogelijk begeleiden van de leerlingen. Er zijn veel contacten met IB-ers, gedragsspecialisten, zorgcoördinatoren, directie, leerkrachten, ouders, onderwijs assistenten, Jeugd en gezinscoaches en andere externe specialisten. Allemaal er op gericht om voor de betreffende leerlingen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te realiseren. Soms kunnen we dit als onderwijs zelf realiseren en soms bieden met de gemeente in een onderwijs-zorgarrangement extra ondersteuning.

Een mooi voorbeeld hiervan is een leerling met een Autistisch Spectrumstoornis die erg veel moeite heeft om te wennen aan het nieuwe onderwijsconcept van zijn school. Het onderwijs-zorgarrangement hield in dat er meerdere uren per dag iemand met hem mee kon lopen. Zijn angsten voor het onvoorspelbare, in zijn ogen steeds veranderende situatie en steeds wisselende leerkrachten werden hierdoor snel minder. Hij kan zich steeds beter zelfstandig voegen naar de nieuwe structuur en weer profiteren van het aanbod van de school.

Soms moeten we constateren dat de reguliere basisschool niet kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling ondanks de aangeboden extra ondersteuning en moeten we dan samen kijken naar een andere school die de juiste begeleiding kan geven. Samen met de school, ouders en iemand van het Speciaal [Basis]onderwijs [S(B)O] gaan we dan op zoek. In de gesprekken met elkaar staat een goede analyse van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling voorop. De begeleiding van zo’n proces is vaak intensief voor alle partijen, maar wanneer we achteraf met elkaar constateren dat dit de juiste beslissing is geweest geeft dat wel voldoening. De leerlingen die naar een S[B]O school gaan krijgen van het Samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring [TLV] van de Toewijzingscommissie. In deze commissie zorg ik voor het administratieve deel van de toewijzingen.

Naast de 12 basisscholen ben ik ook consulent van de Trimaran. Dit is een voorziening waar hoogbegaafde kinderen die zijn vastgelopen op de reguliere basisschool kunnen worden opgevangen, geobserveerd en begeleid zodat ze mogelijk op termijn weer terug kunnen stromen naar het regulier [voortgezet] onderwijs. Op de Trimaran werkt het onderwijs goed samen met zorgpartners gefaciliteerd door de gemeente.

Met de scholen van het werkgebied Alkmaar-Zuid zijn we aan het onderzoeken hoe we vorm kunnen geven aan het hoorrecht van kinderen. De pilotscholen worden hierin begeleid door een kindercoach. Tot het eind van dit schooljaar gaan we ervaring opdoen met het laten deelnemen van leerlingen aan het MDO, via intervisie worden deze ervaringen gedeeld.

Ook is in ons werkgebied SKILL8 actief, een groep van 12 leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen die een meer praktisch gerichte leerstijl hebben. Ze maken in 4 blokken van 7 lessen kennis met activiteiten die op het voortgezet onderwijs gegeven worden. Ze maken kennis met de volgende activiteiten Theater, Techniek, Consumptief en Plant en Dier. Hier kan ik een andere keer nog wat meer over vertellen.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, dit is een deel van mijn werkzaamheden bij het samenwerkingsverband PPO-NK en in het werkgebied van Alkmaar-Zuid.

Dus heel divers en afwisselend.

Reacties

één reactie, 22 december

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.