Nieuwsberichten

20 november - Internationale Dag van de Rechten van het Kind

  • nov 2020
  • PPO-NK
  • 337

Kees: ‘’Een gesprek over mij? Daar wil ik bij zijn! Jullie mogen niet over mij gaan roddelen’’.

Dit was een uitspraak die consulent Kristel Hoogeveen hoorde in voorbereiding op een multidisciplinair overleg. En Kees had helemaal gelijk, hij moet bij het MDO zijn, hij is het MDO! En Kees was erbij en deed zijn hoorrecht volledig recht. Hij kwam met mooie voorbeelden van wanneer het goed ging in de klas en thuis en welke kleine aanpassingen hem hadden geholpen om beter in de klas te kunnen werken.

Kees is één van de ruim 20.000 leerlingen in ons samenwerkingsverband die hoor recht heeft en podium moet krijgen om mee te denken en praten over zijn of haar ontwikkeling.

20 november 2020 Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Samenwerkingsverband PPO-NK wil hier ondanks de huidige corona-maatregelen aandacht aan besteden.

Het Verdrag bestaat uit inmiddels 54 artikelen. Zo staat er in de artikelen bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op inspraak, onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen.

Ook staat er dat kinderen recht hebben op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan dit recht. Soms lukt het ouders niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om maatregelen te vragen om de rechten van het kind te waarborgen.

  • Lees hier meer over de kinderrechten.
  • Vraag hier de speciale kinderrechten-les van Unicef aan.

Luisteren naar en je mening mogen geven

Binnen het samenwerkingsverband PPO-NK willen wij het onderwerp de stem van het kind uitlichten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf kunnen meepraten over welk soort onder-steuning zij nodig hebben. Dit gebeurt in het MDO- gesprek waarin het kind, ouders, school en consulent samen de koers voor passend onderwijs uitzetten.

  • Lees hier meer over het voeren van een goed kind gesprek.

Leerlingenparticipatie

Dit jaar staat in het teken van de doorontwikkeling van het Ondersteuningsplan 2021-2025. Tijdens het Passend Onderwijs café gaan we met betrokken partijen op het gebied van Onderwijs en Zorg in gesprek over hoe we de ondersteuning beter kunnen gaan regelen. Hierbij vragen we nadrukkelijk ook aan ouders tijdens het Oudercafé en aan de kinderen om met ons mee te praten en denken.

Begin 2021 organiseren we hiervoor leerlingraden, waarin kinderen hun mening kunnen geven over wat zij belangrijk vinden binnen passend onderwijs.

Besteden jullie dit jaar als school aandacht aan de Dag van de Rechten van het Kind?

Laat het ons weten en stuur een korte impressie van jullie activiteit naar communicatie@ppo-nk.nl

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan