Ondersteuningsplan

Uitnodiging 2e Passend Onderwijs Cafe - (let op gewijzigd tijdstip 16:30-18:30 uur)

  • nov 2020
  • PPO-NK
  • 154

2e Passend Onderwijs café - thema: Naar inclusief onderwijs

di. 24 november van 16:30-18:30 uur

Thema: Hoe kunnen we zorgen voor meer inclusie in het onderwijs?

Op 24 november vindt er weer een online Passend Onderwijscafé plaats. Iedereen met een warm hart voor passend onderwijs kan zich hiervoor aan te melden op via deze link

In november staat Passend Onderwijs hoog op de politieke agenda tijdens het debat ‘Evaluatie Passend Onderwijs’. De hele maand spreken onderzoekers, onderwijsprofessionals, belangengroepen en ouders zich uit over Passend Onderwijs en doen zij aanbevelingen hoe het anders zou kunnen en/of zou moeten.

Ook binnen het samenwerkingsverband PPO-NK werken we er samen hard aan om alle kinderen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs passend en thuis nabij onderwijs te laten volgen dat aansluit bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind.

Als samenwerkingsverband PPO-NK kiezen wij bewust voor meer ‘inclusief’ onderwijs, als antwoord op de stijgende trend van verwijzingen en daarmee toenemende segregatie in het onderwijs.

Ieder kind telt en maakt deel van onze maatschappij – te beginnen bij het onderwijs.

In het 2e Passend Onderwijscafé willen wij hierover met jullie in gesprek gaan.

  • Wat is nodig om meer inclusief te werken?
  • Wat gaat er al goed, maar ook wat kan beter?

Bijpassende vragen zijn:

  • Welke (preventieve) mogelijkheden zie je voor inclusief onderwijs ?
  • Wat is nodig op het gebied van deskundigheidsbevordering om inclusief onderwijs te kunnen geven ?
  • Hoe kan de samenwerking tussen scholen en professionals rondom Inclusief Onderwijs worden versterkt?
  • Wat kan jij doen om voor meer inclusief onderwijs te kunnen zorgen?
  • En welke kansen en mogelijkheden zie je die we samen kunnen doen?

Enthousiast geworden ?

Meldt jezelf en je collega's nu aan via deze link

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden