Samen voor Kwaliteit

  • 14 sep
  • PPO-NK
  • 12

Via trimesterrapportages geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen. Deze rapportages geven een beeld van verschillende kwaliteitsgebieden: zoals extra ondersteuning op de basisschool en de voorziening, dekkend netwerk , voortgang in de werkgebieden en netwerkgroepen zoals thuiszitters en nieuwkomers en financiën. Deze rapportages bespreken we met de schoolbesturen, betrokkenen in de werkgebieden en samenwerkingspartners. We evalueren en stellen indien nodig ons beleid bij.

Net als in ons ondersteuningsplan, zijn ook in onze trimesterrapportage de 6 strategische perspectieven opgenomen. Ieder perspectief bevat zijn eigen onderwerpen, waarvan we de belangrijkste ontwikkelingen bespreken.

Ga hier naar de trimesterrapportage

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.