Nieuwsberichten

Webinar: 28 oktober 2020 POVO conferentie

  • jul 2020
  • secretariaat PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 22 okt
  • 339

Conferentie POVO voor alle professionals rondom de overgang PO-VO

Thema: Iedereen gemotiveerd

Ik kan het

Ik kan het zelf

Ik hoor erbij

Op 28 oktober 2020 organiseert de netwerkgroep 10-14 in samenwerking met samenwerkingsverband ppo-nk en samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland de tweejaarlijkse POVO-conferentie. De conferentie staat dit jaar in het kader van Motivatie om te leren. We zoomen specifiek in op de invloed van de overgang van het PO naar het VO op de motivatie van leerlingen.

Motivatie is de motor die leidt tot leren. Hoe doe je dat, leerlingen motiveren? Hoe zorg je ervoor dat jongeren gemotiveerd raken en blijven om hun talenten te benutten? Om naar school te gaan, te leren, hun werk te doen? De een wil niets. De ander wil juist van alles tegelijk, maar kan maar niet kiezen. Jongeren zijn onderling heel verschillend.

Er zijn verschillende factoren die effect hebben op de motivatie van leerlingen, factoren waar de school invloed op kan uitoefenen. We kunnen kinderen en jongeren helpen om hun persoonlijke drijfveer te ontdekken. Wat vind je leuk om te doen? Wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in?

Een boeiend thema, dat naadloos aansluit bij onze zoektocht naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling en nieuwe wegen om samen te leren en samen te leven.

In de workshopronde willen we deze zoektocht naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling verder uitdiepen door initiatieven in onze regio te bespreken die de ontwikkeling in de leeftijd 10-14 ondersteunen. Samen staan we stil bij de uitdagingen waar we voor staan en waar we iets in kunnen betekenen en waarmee we onze leerlingen helpen ‘leerfit voor het VO’ te worden.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan kansen(on)gelijkheid, opstroom & afstroom, de invloed van social media, sport en bewegen in relatie tot structuur en de routes die doorlopen kunnen worden.

Op de conferentie in 2018 hebben we gemerkt dat ontmoeting de sleutel is voor een succesvolle afstemming tussen PO en VO. Tijdens de conferentie wordt hier, naast een kort en aansprekend inhoudelijk programma, uitgebreid ruimte voor geboden.

Programma

Vanaf 14.45 uur kunt u inloggen via de link die u na aanmelding krijgt toegezonden.

15.00 – 16.00 uur

Webinar “Motivatie Binnenstebuiten”

16.00 – 16.15 uur

Pauze

16.15 – 17.15 uur

Workshopronde – we gaan in kleine groepen online uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen over motivatie, jongeren en jong zijn

17.15 – 17.25 uur

Centrale afsluiting

Aanmelden graag via deze link*: Direct aanmelden

*Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de organisatie van dit webinar gebruikt.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.