Nieuwsberichten

(hoog)begaafde kinderen - Nieuwsbrief 2

  • 25 jun
  • PPO-NK
  • 225

Onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde kinderen

Nieuwsbrief 2 - juni 2020

Website:

Laten we deze nieuwsbrief beginnen met het verwijzen naar het kopje hoogbegaafdheid op de website van ons samenwerkingsverband.
Op deze plek is er al het één en ander te vinden over hoogbegaafdheid en ook informatie die we willen delen met jullie.
Zo kun je op deze plek vinden wanneer er studiemiddagen gepland zijn vanuit het samenwerkingsverband. Er is ook een korte presentatie over hoogbegaafdheid te vinden. En je ziet ook een aantal linkjes naar ‘verrijking in thuisonderwijs’, deze documenten staan vol met lesideeën voor kinderen, ze zijn gemaakt in de tijd van het thuisonderwijs, maar uiteraard ook in te zetten in je eigen klas.
Ook het projectplan is er te vinden. En zo komt deze nieuwsbrief ook op die plek terecht.
Kortom, kijk vooral eens rond op deze plek.

Bijeenkomst op 17 juni 2020:

Op woensdagmiddag 17 juni was de eerste bijeenkomst gepland voor de talentontwikkelaars op alle scholen van het swv Noord Kennemerland.
Het moest een digitale ontmoeting worden, omdat we met teveel mensen zouden zijn om, volgens de richtlijnen van het RIVM, fysiek bij elkaar te mogen komen.
We waren blij met de grote opkomst. En natuurlijk ging het digitaal niet alleen maar goed, er waren enkele mensen die er niet in konden komen, of het geluid werkte niet, waardoor mensen niet meer mee konden doen.
Maar over het algemeen is het soepel verlopen. En merkten we dat we een heleboel kennis bij elkaar hadden op deze manier. Het was ook fijn om te merken dat er echt vanuit het positieve gekeken werd, naar de mogelijkheden. Er kwamen práchtige voorbeelden langs die mensen deelden vanuit het werkveld.
Heel fijn!
Het verslag van de middag zal op de website terechtkomen.

Eerste studiemiddag op 20 oktober 2020:

Veel scholen hebben de HB-inventarisatielijst ingevuld. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Met deze informatie hebben we kunnen zien waar binnen de scholen behoefte aan is en waar we de studiemiddagen rondom kunnen opzetten.
Tijdens de bijeenkomst van 17 juni hebben we de punten die het meest terugkwamen in de lijsten bij elkaar gezet en de deelnemers gevraagd hier een prioriteitenlijstje van te maken.
Met deze informatie zullen we de eerste studiemiddag van 20 oktober gaan invullen.
Hier komen we zo snel mogelijk op terug! Mocht je je hier al voor willen aanmelden, dan kan dat al wel. Kijk ook daarvoor weer op de website, klik op de studiemiddag en meld je aan.

Good Practices:

Enkele mooie voorbeelden die ik binnenkreeg wil ik graag alvast op deze plek met jullie delen, ze komen allemaal uit het werkveld van het swv. Wie weet stimuleert het jou ook weer. Zelf word ik heel blij van dit soort deelmomenten! Wil je ze lezen? Klik dan hier op ‘meer lezen’.

Deze keer een Good Practice van Susan den Otter, Talentonwikkelaar van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. Zij schreef het volgende:

Ons talentontwikkeling avontuur

De consulent van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland van werkgebied Bergen was vastbesloten om onze school wakker te schudden. Ons team onderkende natuurlijk het nut van passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen, maar de algemene gedachte was destijds: 'Deze problematiek speelt niet zo bij ons'.

Wat wel bij ons speelde was de differentiatie van het rekenonderwijs. We kwamen echt tijd en handen te kort in de klas, als het ging om het bieden van instructie aan leerlingen die ver boven het hoogste niveau uit kwamen.

We besloten dan ook om ons 'talentontwikkeling avontuur' te beginnen met het opstarten van een drietal rekengroepen met als doel het ontwikkelen van vaardigheden als doorzetten, het leren maken van fouten en samenwerken. Naast Rekenen-Wiskunde kregen de kinderen binnen deze groepen ook filosofie en techniekprojecten.

Het wekelijks bezig zijn met dit 'vaardighedenonderwijs' bleek zijn vruchten af te werpen.

De leerkrachten ervaarden taakverlichting, leerlingen zaten beter in hun vel en onderpresteerders kwamen tot bloei. Een leerling van de Rekengroep beschreef dit mooi: 'Eerst vond ik het allemaal wel prima, maar nu zeg ik tegen mijzelf 'kom op doorzetten!'.

Na deze eerste stap van ons avontuur volgden er meerdere, waarbij scholing van het hele team en kennisuitwisseling belangrijke ingrediënten voor succes zijn geweest.
Als talentontwikkelaar ben je de motor achter dit proces. Je ondersteunt collega's op het gebied van vragen over (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling en zoekt naar creatieve oplossingen voor verrijkend onderwijs die goed aansluiten bij de school.

Uiteindelijk heeft onze school gekozen voor verrijkingsonderwijs dat ingericht is naar de talenten van leerlingen. Afhankelijk van het talent bieden wij verschillende verrijkingsmogelijkheden aan: allen in een doorlopende leerlijn van groep 3 tot en met groep 8. Rekengroepen en een Taalgroep buiten de klas, Engels luisterlezen en verrijkingsmateriaal binnen de klas. Leerlingen waarvoor dit aanbod niet passend of voldoende is krijgen de mogelijkheid om een individueel project te kiezen, eventueel ondersteund door een oudere leerling/ ‘peer’.

Vanuit dit ‘verrijkingsonderwijs’ ontstaat regelmatig kruisbestuiving.
Die kruisbestuiving, dat is iets waar ik persoonlijk het meest trots op ben.
Bijvoorbeeld door leerlingen van de Rekengroep die een leuke techniekworkshop geven aan hun eigen klas. Maar ook door taalgetalenteerde leerlingen die al lange tijd mee doen aan het Engels luisterlezen, die hun klasgenoten wegwijs maken in het leesluisteren van Engelse boeken.
Als leerlingen het beste uit zichzelf én in anderen naar boven halen, dan groeit de hele school en dat is prachtig om te zien.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.