(Hoog)begaafdheid

Good Practices uit het werkveld

  • 25 jun
  • PPO-NK
  • 115

In de plusklas van groep 8 heb ik elk jaar een periode het thema: “Wie ben ik?” In dit thema gaan kinderen op onderzoek uit over hun persoon. Op welke manier leer ik? Welke leerstrategieën pas ik graag toe? Wat vind ik een fijne werkplek? Wat is mijn kracht? Wat zijn mijn valkuilen? Etc. Dit allemaal ter voorbereiding op het VO. Een onderdeel daarvan zijn wat testjes uit het boek: Ontdek wie je bent, psychologie voor kinderen, J. Kincher. De testjes bestaan uit vraagstukken en zorgen ieder jaar weer voor de mooiste gesprekken. Inzicht, plezier en verbinding met elkaar. 100% genieten als leerkracht!

Wij doen, als school met een groep meerkunners, mee aan de Legoleague. Dat is een gedeelte programmeren van een robot met opdrachten en een project. Omdat we op het standpunt staan "samen als het kan, alleen als het moet" hebben we van het project een klassenproject gemaakt. Dus samen bedenken van de onderzoeksvragen die de groep dan gaat uitwerken en samen bekijken hoe de presentatie eruit gaat zien. Deze wordt dan ook weer uitgewerkt door de groep en uitgevoerd op de finaledag.
Zo wordt het project door de hele groep gedragen
.

Ik doe de Mindfulkids training met HB kinderen op onze school. Het is leuk om met deze kinderen te ontdekken hoeveel gedachten ze hebben en hoe moeilijk het is om je te concentreren op het gevoel in je lichaam en je ademhaling.
Het thema van deze week was “Vang één gedachte”. Dit bleek tot ieders verbazing niet mee te vallen. Hierdoor hadden we al gauw het gesprek met als thema: “Is je gedachte jou de baas of ben jij de baas over jou gedachte?” Dit gaf wel inzicht dat ze een keuze hebben hoe ze om kunnen gaan met de gedachten.

Als positief/ leuk lesidee heb ik de opdracht uit het boek 'Het grote Vooruitwerklabboek' met de dominostenen.
De bedoeling is een zo lang mogelijk valbaan te maken met een vast aantal dominostenen. Je geeft een beperkte instructie in de zin van; geen tips over hoogte, afstand van elkaar etc. Ze gaan enthousiast aan de slag. Ze kijken soms naar elkaar maar zijn ook met hun groepje gericht op hun eigen werk. Samenwerken is een belangrijk onderdeel en hierin vallen bij het observeren direct al mooie dingen op.
Het leuke is dat na afloop ze met elkaar tot weer nieuwe invalshoeken komen (bijv van tafel laten vallen) waardoor ze de volgende keer dit graag nogmaals willen doen.

Als good practise wil ik de kaartjes "Met de billetjes bloot" inbrengen. Een kaartspel waar je één kaartje trekt, er staat een vraag op. Hier heb je het vervolgens even over met elkaar. Voor groep 2 tot groep 8 leuk. Van "Kunnen koeien denken?" tot "Moet je voor je beste vriend alles doen?". Er kwamen erg leuke gesprekken uit voort.

Een leerling met veel kennis en een goede werkhouding kwam er niet toe om zijn kennis op papier te krijgen. Door het formuleren van onderzoeksvragen en deze te gebruiken als hoofdstukken, kwam hij op gang.

In de groep is een jongetje die weinig of niets laat zien. Meestal stil en een beetje teruggetrokken. Niet gediagnosticeerd als hoogbegaafd. Af en toe laat hij zien en horen dat hij wel een heel slim mannetje is en mooi creatief kan tekenen. Misschien een onderpresteerder. Daar zijn we mee bezig. Helaas is er op school vaak te weinig tijd voor uren tekenen. Tijdens de Corona thuiswerk periode kregen de kinderen van groep 5 voor het thema de opdracht een tekening te maken met potlood en waterverf over het onderwerp water en dieren. Dit jongetje heeft twee dagen over de opdracht gedaan en zijn vader heeft ons een fotootje gestuurd van het uiteindelijke resultaat. Een prachtige tekening van kikkers, libellen, waterplanten en visjes in het water. Een waar kunstwerk . Hij zou dat op school nooit voor elkaar gekregen hebben omdat hij dan te snel en te vaak afgeleid zou zijn en er niet voldoende tijd voor zou hebben gekregen. Zijn leerkracht was werkelijk met stomheid geslagen. Dit voorbeeld en nog een paar andere, soortgelijk of juist tegengesteld, heb ik gebruikt om met mijn leerkrachten in gesprek te gaan over talent.

Als tip wil ik de site ''Sterk in Hoogbegaafdheid'' geven. Onder het kopje ''downloads'' kun je verschillende werkvormen downloaden zoals raadsels, denkopdrachten, denkroutes etc.: https://www.sterkinhoogbegaafdheid.nl/downloads/


In mijn plusgroep (op mijn vorige school) heb ik een golfbal challenge gehouden; Kunnen jullie de zwaartekracht verslaan? Laat een golfbal vallen van een meter hoog en zorg dat hij er zo lang mogelijk over doet voor hij de grond raakt.


P zag in de kast van groep 3 een hele moeilijke puzzel van 1000 stukjes in de kast liggen (zonder voorbeeld)
Ze vroeg aan de leerkracht of ze deze mocht maken. De puzzel was echt pittig, dus ze mocht een klasgenootje vragen haar te helpen. Je hoorde ze overleggen, ze dachten samen hardop na, ze kwamen erachter dat er stukjes toch niet goed lagen, gingen weer proberen, enz.
De groep moest opruimen, P mocht haar puzzel laten liggen, want deze was bij langer na niet af.
De volgende dag wilde ze meteen weer aan de puzzel beginnen, maar de leerkracht gaf aan dat eerst het rekenen af moest. Normaal gesproken doet ze hier best lang over, omdat ze zich makkelijk laat afleiden. Maar nu was ze zo klaar.
Ze had zichtbaar nagedacht over een nieuwe strategie. Ze legde nu de soorten stukjes bij elkaar. Soms mocht ze even samenwerken, soms alleen. Na ongeveer 2 weken was de puzzel af, een enorme succeservaring!

Ik heb het afgelopen jaar een leerling begeleid die vast liep omdat hij een enorme fixed mindset had. Hij stond voor weinig nieuwe dingen open. Ik heb met hem gewerkt uit de map Mindset van het Talentenlab en de kaartjes mindset. Tevens hebben we de leerkuil besproken. Hij heeft geleerd over hoe de hersenen werken en hoe we leren en wat helpende gedachten zijn. Dit resulteerde in een stukje inzicht en bewustwording en het lijkt erop dat hij meer open gaat staan voor nieuwe dingen.

Ik maak gebruik van Grej of the day tijdens de plusgroep maar soms ook in het individueel werken met een leerling. Je kunt via de site in de database komen en daar over allerlei onderwerpen korte PowerPoints vinden die je kunt gebruiken. Ik eindig elke les met een zin die gaat over het te behandelen onderwerp voor de volgende keer. We behandelen dat onderwerp kort. Het fijne is dat je op deze manier allerlei onderwerpen raakt en doordat je met een groep bent daar ook over in gesprek komt. Er is altijd wel iemand die iets weet te vertellen.
Het is makkelijk in gebruik, vlot inzetbaar en neemt niet veel tijd in beslag en heeft toch een groot effect. De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.