Beleidsdocumenten

Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

  • 12 mei
  • secretariaat PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 6 okt
  • 10
  • 346

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Daarom hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt over hoe we deze overgang in goede banen kunnen leiden. Onderstaand een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten.

Documenten en procedures po-vo
Procedure overgang po-vo 2020-2021

Draaiboek overgang po-vo 2020-2021

Formulier warme overdracht voor de overgang po-vo 2020-2021

Handreiking bij opstellen schooladvies 2020-2021

Procedure aanmelding vo-vso voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 2020-2021
Dit document wordt voor de kerstvakantie 2020 aangepast.

Stroomschema aanmelding vo-vso voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 2020-2021
Dit document wordt voor de kerstvakantie 2020 aangepast.

Overgang po-vo voor nieuwkomersleerlingen 2020-2021

Stroomschema overgang po-vo 2020-2021
Dit document wordt voor de kerstvakantie 2020 aangepast.

Toestemmingsverklaring ouders centrale warme overdracht 2020-2021

Aandachtspunten ondersteuning nodig 2020-2021

We verzoeken u vriendelijk bijgaande informatie te delen met de medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de overdracht van de leerlingen van primair naar voortgezet onderwijs .

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.