Verklarende woordenlijst

Verevening

  • 6 mei
  • PPO-NK
  • 103

Het ondersteuningsbudget was bij de start van passend onderwijs ongelijk verdeeld over het land. Het percentage leerlingen met een indicatie voor (voortgezet)speciaal onderwijs/leerling gebonden financiering verschilde sterk per regio. Daarom wordt het beschikbare budget voor extra ondersteuning naar verhouding van het aantal leerlingen verdeeld, ofwel verevend. De omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald door het aantal leerlingen. Naar rato krijgt ieder samenwerkingsverband dus evenveel geld voor ondersteuning. Omdat het aantal indicaties per samenwerkingsverband erg verschillen is deze overgangsregeling ingezet.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.