Verklarende woordenlijst

OPP - Ontwikkelingsperspectief

  • 6 mei
  • PPO-NK
  • 65

Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. Het ontwikkelingsperspectief bevat de verwachte uitstroombestemming (type voortgezet onderwijs) en de onderbouwing ervan. Deze bevat in ieder geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor het reguliere onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven. De school heeft hierover overleg met de ouders. Dit overleg is erop gericht dat ouders en school en het samen eens zijn over het ontwikkelingsperspectief.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.