Verklarende woordenlijst

Basiskwaliteit

  • 6 mei
  • PPO-NK
  • 70

De basiskwaliteit is de mate waarin de scholen voldoen aan de minimale eisen die door de onderwijsinspectie worden gesteld aan de kwaliteit van het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch-didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat, de leerlingzorg en de leerprestaties.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.